Nyhet Juridik 3 december 2012

Sambos syster omfattas av närståendekretsen

Kammarrätten, mål nr 1344-09 (2010-03-15)

Fastighetsmäklarlagen uppställer ett förbud mot förmedling till och från personer som är närstående mäklare. I det aktuella fallet hade en mäklare förmedlat en fastighet som slutligen förvärvades av systern till mäklarens sambo. FMN ansåg att även sambos syster omfattas av begreppet närstående, varför mäklaren borde ha sagt upp uppdraget och anmält förvärvet till FMN. Eftersom så inte skett tilldelades mäklaren en varning för sitt agerande.

FMNs beslut överklagades till Länsrätten, vilken fann att enbart det faktum att köparen var syster till mäklarens sambo inte per automatik medför att sambons syster skulle stå mäklaren särskilt nära. Länsrätten undanröjde varningen.

FMN överklagade Länsrättens dom till Kammarrätten som delade FMNs uppfattning att även sambos syster omfattas inom närståendekretsen. Kammarrätten fastslår därmed att sambos syskon omfattas av närståendebegreppet i fastighetsmäklarlagen.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik