Nyhet Juridik 3 december 2012

Verkan av vilande lagfart prövas av HD

En villasamfällighetsföreningen ansökte hos Kronofogdemyndigheten (KFM) om verkställighet av debiteringslängderna för tre fastigheter. Enligt debiteringslängderna skulle ägaren till fastigheterna betala drygt 25 000 kronor per fastighet. Villasamfällighetsföreningen, via KFM, riktade anspråk mot mannen som hade vilande lagfart för de tre fastigheterna. Mannen invände att han inte var rätt ägare till fastigheterna. KFM biföll mannens invändning och beslutade att hinder mot verkställighet förelåg.
Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik