Nyhet Bransch 10 november 2016

Förenklade regler för flyttbara bostäder

För att lösa bostadsbristen på kort sikt föreslår nu Näringsdepartementet i en promemoria att det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder.

– Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Förslaget innebär att det läggs till en särskild reglering i plan- och bygglagen om tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. De möjligheter som redan finns idag att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov ska förenklas genom att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017 och möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader ska gälla under en begränsad tid och upphör den 1 juli 2023.

Läs mer om förslaget på regeringens hemsida.

Skapad 10 november 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadspolitik Bostadsmarknaden