Nyproduktion
Nyhet Bransch 3 oktober 2019

SBAB: Konjunkturläge och kreditförhållanden avgör omsättningen på bostäder

Den statliga bolånebanken SBAB har i en färsk analys studerat vad som påverkar omsättningen av bostäder. Bankens analys ger att kreditrestriktioner och konjunkturen kan i princip helt förklara den årliga förändringen i omsättningen på bostadsmarknaden. Används analysmodellen för att prognosticera omsättningen framåt visar det sig att den kommer att ligga cirka 10 procent under normal nivå.

Att konjunktur, kreditgivning och skattepolitik påverkar rörligheten på bostadsmarknaden är väl känt sedan innan. Analyser som Mäklarsamfundet låtit göra visar till exempel att förändringen av fastighetsskatterna 2007 ledde till minskad flyttfrekvens året därefter och att det första amorteringskravet fick liknande konsekvenser. Enligt dessa beräkningar innebar den ackumulerade nedgången i antalet flyttar knappt 300 000 inställda flyttlass mellan 2008 och 2016 i det ägda beståndet. I en ny rapport från SBAB visar banken att konjunkturläget och förändrad kreditgivning i princip helt kan förklara förändringar i omsättningen från år till år. SBAB uppskattar att amorteringskraven kan förklara en nedgång på 10 procent i omsättningen för riket som helhet. En minskad omsättning med 10 procent för riket som helhet på bostadsrätter motsvarar ett tapp på drygt 10 000 försäljningar. 

Bolånetaket verkar däremot inte ha någon synbar negativ effekt på bostadsrätter. Bankens hypotes, som är lätt att instämma i, är att det uteblivna slaget mot omsättningen av bolånetaket beror på att föräldrar i hög grad blivit tvungna att hjälpa sina barn med kontantinsatsen. Analysen ger inte heller stöd för att bolånetaket har en negativ effekt på villamarknadens rörlighet. Sannolikt beror det på att villaköpet oftast görs senare i livet, med bättre ekonomi och ett par lyckade försäljningar av bostadsrätter bakom sig. 
SBAB menar också att deras analysmodell kan fungera som en prognos om den framtida omsättningen. Bankens chefekonom Robert Boije kommenterar i ett pressmeddelande att de utifrån modellen gör bedömningen att den årliga omsättningen de närmaste åren kommer att ligga på 2,7 procent för villor och 9,3 för bostadsrätter. En nivå som, konstaterar Boije, är cirka 10 procent under den över tid genomsnittliga nivån. 

Läs hela rapporten här
 

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadsmarknaden