Trender som formar framtidens bostadsmarknad
Nyhet Bransch 10 maj 2021

Du sköna nya värld

I den nya rapporten Du sköna nya värld undersöker Mäklarsamfundet tre trender som kommer att forma framtidens bostadsmarknad.

Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Klimatförändringar, socioekonomiska klyftor och nya värderingar kommer med stor sannolikhet att föra marknaden i nya riktningar. Men, på vilket sätt? Det har Mäklarsamfundet undersökt i en ny, framtidsspanande rapport. I rapporten med titeln ”Du sköna nya värld? Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad” har Mäklarsamfundet analyserat hur ett antal globala megatrender kan påverka svensk bostadsmarknad de kommande decennierna. I rapporten diskuteras möjliga konsekvenser av sex stora så kallade megatrender.

Till rapporten

Skapad 10 maj 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Rapporter Bostadsmarknaden