Nyhet Bransch 27 april 2017

Bostadsbeståndet ökade under 2016

Sveriges bostadsbestånd ökade med cirka 80 000 bostadslägenheter mellan åren 2015 och 2016, visar nya siffror från SCB. Totalt fanns det 4 795 717 bostadslägenheter i hela landet vid utgången av 2016.

De knappt 4,8 miljoner bostäderna fördelas på 2 053 665 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 424 113 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 239 002 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 937 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten dominerar
I flerbostadshusen är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med drygt 1 430 000 lägenheter (59 procent), medan drygt 992 000 lägenheter (41 procent) utgörs av bostadsrätter. I 240 av landets 290 kommuner är hyresrätten dominerande. 30 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter och hälften av dessa kommuner ligger i Stockholms län. Störst andel bostadsrätter (93 procent) har Vallentuna följt av Täby (90 procent) och Lomma (86 procent).

I småhusen är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller drygt 1 878 000 småhuslägenheter.

Fler hushåll i flerbostadshus
De flesta hushåll, 48 procent, bor i flerbostadshus och 45 procent av hushållen bor i småhus. Resterande hushåll bor till exempel i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

Räknar man antal personer istället för hushåll är förhållandet det motsatta; 53 procent av Sveriges befolkning bor i småhus och 41 procent bor i flerbostadshus. I småhus är ett hushåll i genomsnitt 2,6 personer och i flerbostadshus 1,9 personer.

Läs mer om statistiken på SCBs hemsida här:

”Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet”
Statistiknyhet från SCB, 2017-04-20

”Fler hushåll i flerbostadshus”
Statistiknyhet från SCB, 2017-04-20

Skapad 27 april 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Bostadsmarknaden