Nyhet Bransch 30 juni 2016

Rutavdrag för flyttjänster från 1 augusti

Nu blir det billigare att anlita hjälp vid flytt. Från och med den 1 augusti omfattas även flyttjänster av rutavdraget. Det beslutade riksdagen den 21 juni. De nya reglerna innebär även att fler trädgårdstjänster omfattas samt enklare IT-tjänster.

Riksdagen har beslutat att fler tjänster ska omfattas av rutavdraget från och med den 1 augusti. De nya reglerna innebär att fler trädgårdstjänster omfattas och även tjänster vid flytt mellan bostäder.

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

  • Flytt av bohag mellan bostäder.
  • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
  • Packning och uppackning.
  • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
  • Arbetstiden för transporten.

Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra rätt till rutavdrag. Det innebär att arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.

För dig som vill fixa trädgården innan försäljning så ger följande tjänster rätt till rutavdrag:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag.

Läs mer om rutavdraget och vilka IT-tjänster som omfattas av de nya reglerna här:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/ny...

Skapad 30 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadsmarknaden