Nyhet Bransch 12 oktober 2017

”Hyrköp ger fler möjlighet att påverka sin boendesituation”

Det blir allt svårare för unga och kapitalsvaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden. Vanligt förekommande förslag för att hjälpa unga till ett ägt boende är startlån och subventionerat bosparande. I en färsk rapport diskuterar byggbolaget Veidekkes Linda Jonsson en annan modell. Modellen kallas för hyrköp. Vi slog Linda en signal för att höra mer.

Vad handlar hyrköp om?
– Grundtanken är att göra det möjligt för fler som har löpande inkomst, men saknar kapital att ta sig in på den ägda marknaden. Det kan handla om att hyresgäster ges möjlighet att, på sikt, ombilda den lägenhet de hyr till ägarlägenhet eller att nyproducerade bostäder först upplåts som hyresrätt, men att hyresgästen ges option på att köpa loss lägenheten över tid.

Hur skiljer det sig från ombildning till bostadsrättsförening?
– Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt krävs att 67 procent av hyresgästerna går samman och skapar en bostadsrättsförening. Ombildning till ägarlägenhet skulle kunna möjliggöra för enskilda hyresgäster att köpa ut sin bostad utan att grannarna vill göra detsamma. För fastighetsägaren skulle det möjliggöra försäljning av några lägenheter till exempel för att finansiera renovering av resterande hyresrätter. Ägarlägenhet som upplåtelseform gör det möjligt för ägaren att utan tillstånd hyra ut i andra hand. Ägaren står också för samtliga lån, till skillnad från i bostadsrätt då en del av lånen finns i föreningen.

Är det förenligt med nuvarande lagstiftning?
– Att nyproducera ägarlägenheter möjliggjordes av alliansregeringen. De utredde också möjligheten att ombilda enskilda hyresrätter till ägarlägenheter och kom då fram till att det skulle vara möjligt genom en förändring i fastighetsbildningslagen. Det hann dock inte genomföras innan regeringsskiftet. För hyrköp i samband med nyproduktion skulle det krävas att regelverk anpassas för svenska förhållanden och en översyn av möjliga former för statligt stöd för att lösa finansieringen och den risk som byggaren i så fall skulle ta.

I din rapport skriver du att hyresrätten har blivit en fattigdomsfälla, vad menar du med det?
– I ägt boende så bor du till självkostnadspris. I ett hyrt boende betalar du också för service, risk och avkastning till den som äger fastigheten. Det finns idag inget tillgängligt utbud av billiga hyresrätter. De som redan är utsatta på bostadsmarknaden måste istället hyra dyra nyproducerade hyresrätter eller ta sig runt på andrahandsmarknaden. Det är idag mycket dyrare än att äga sin bostad, vilket dels urholkar hushållets personliga ekonomi och dels får som konsekvens att de allra flesta inte har möjlighet att spara ihop till den kontantinsats som krävs för att ta sig in på den ägda marknaden.

Tycker du att alla människor ska äga sin bostad?
– Jag är inte emot hyresrätten som upplåtelseform, men jag tycker att människor ska ha möjlighet att välja. Det ska inte bara vara de som har rika föräldrar eller pengar på banken som ska ha möjlighet att påverka sin boendesituation. Om enskilda hyresgäster ges möjlighet att köpa loss sin bostad utan att ha med sig alla andra som bor i huset möjliggörs också boendekarriär i samma område och på så sätt kan segregationen minska. 

Det finns en finsk modell för detta som verkar intressant, berätta mer?
– Den så kallade Omaksimodellen innebär att hyresgästen vid inflytt i en nyproducerad hyresrätt får option på att köpa bostaden om 20 år. Vid sidan av hyran görs löpande avsättningar till kontantinsatsen. Om hyresgästen vill flytta innan dess säljs hyresrätten på den öppna marknaden för ett värde som motsvarar de avsättningar som gjorts och hur lång tid som är kvar innan optionen löper ut.  

Vad krävs för att det ska bli verklighet? Tror du att det är sannolikt?
– Jag tror att intresset både från politiker och hyresgäster kommer att öka. Men det kommer att krävas en ordentlig översyn av regelverket och vilka stöd som skulle kunna vara aktuella när det gäller hyrköp i framför allt nyproduktion. Ägarlägenheten har många viktiga fördelar som är värda att lyfta fram. Inte minst skulle det kunna vara en del i en social bostadspolitik för att motverka sociala klyftor i områden med ett ensidigt bostadsbestånd.

Läs Veidekkes rapport här.

Skapad 12 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Intervju Bostadspolitik Bostadsmarknaden