Nyhet Bransch 1 oktober 2015

”Mötet med människor driver mig i min yrkesroll”

För Henrik Nilsson var det självklart att bli fastighetsmäklare och han har inte ångrat sitt val en enda dag. Idag är han ordförande i Mäklarsamfundets Västsvenska krets ser kretsarna som det absolut bästa nätverket en fastighetsmäklare kan ha.

Beskriv hur ni jobbar med branschsamverkan i Göteborgsområdet.
– I Göteborgsområdet jobbar Västsvenska kretsen mycket med gemensamma utbildningar för alla medlemmar och vi anordnar återkommande branschgemensamma sammankomster som lunchmöten med föredrag med mera. På ett lokalt initiativ har vi även skapat ett branschråd i Göteborgsområdet där vi är 14 företrädare för företag i regionen som ses ca 4 gånger om året. Dessa mäklare och företrädare för mäklarföretag har en bred spridning inom dels Mäklarsamfundets medlemmar med företrädare för alla de stora kedjorna, mindre företag och dels utanför Mäklarsamfundet med företrädare för såväl FMF som Fastighetsbyrån.

På dessa möten är det högt i tak och vi har vi ett flertal tillfällen hittat viktiga frågor som vi kunnat enas om och genom detta skapa en praxis för branschen som i längden kommer lyfta anseendet för fastighetsmäklare som grupp. För mig som ordförande i Mäklarsamfundets Västsvenska krets är det extra tillfredställande att se den här typen av överenskommelser då detta inte är ett tvingande forum på något sätt utan ett helt frivilligt sådant.

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att centrala Göteborg har haft de största prisökningarna i landet sett över de senaste 12 mån med +21%. Vad anser du påverkar bostadsmarknaden i Göteborg med omnejd mest?
– Det är självklart flera faktorer som spelar in men den enskilt största faktorn är den bostadsbrist som finns i såväl Göteborg som i de andra storstadsområdena. Det som är tragiskt att se för mig både som fastighetsmäklare men framför allt som Göteborgare är att det från politiskt håll verkar finnas ett fokus på att försöka sänka priset på bostäder genom diverse lagändringar istället för att försöka angripa grundproblemet; att det byggs för få bostäder i och kring Göteborg.

Du är den andra generationen mäklare och arbetar med ert familjeföretag. Vad är det roligaste med jobbet och hur kommer det sig att du blev fastighetsmäklare?
– Det enskilt roligaste med att arbeta som fastighetsmäklare är alla människor man träffar. Allt från den unga personen som köper sin första bostad till fastighetsbolaget som gör sin hundrade affär. Jag brukar ofta säga det till mina kunder att jag inte jobbar med fastigheter, jag jobbar med människor. Det är möten med människorna och relationerna som driver mig i min yrkesroll.

Anledningen till att jag blev fastighetsmäklare är inte svår att svara på. Efter att ha växt upp i en mäklarfamilj så var svaret självklart vad jag skulle läsa till och jag har inte ångrat att jag blev fastighetsmäklare en enda dag. Nåja någon dag när det krånglar kan det tänkas att man ångrar sig men nästa dag kommer det nya positiva människor och tillsammans skapar man en den perfekta arbetsdagen.

Du är också ordförande i Mäklarsamfundets Västsvenska krets, vilket är det största värdet med att engagera sig i en krets och hur ser du på kretsarnas framtid?
– Jag ser kretsarna som det absolut bästa nätverket en fastighetsmäklare kan ha i Sverige. För några år sedan talade jag med en fastighetsmäklare som ofta var med på årsmöten och andra sammankomster och han sa till mig att han hade aldrig fått alla de jobberbjudanden han fått om han inte nätverkat inom Mäklarsamfundet. Alla vänner i branschen fick han på köpet.

I ett vidare perspektiv tror jag att hela branschen har mycket att vinna på att fastighetsmäklare träffas och utbyter erfarenheter. Om man till exempel har en relation till den mäklare som förmedlar en bostad i grannuppgången samtidigt som man själv skall starta en förmedling så blir det mycket lättare att plocka upp luren och ringa till denne och stämma av så att man stör varandras affärer så lite som möjligt. Detta skapar bra affärer för kunden och ett bättre klimat bland fastighetsmäklarna. Och just nu kan jag inte se någon bättre arena för att odla dessa relationer än i Mäklarsamfundets lokala kretsar.

Framtidens kretsar tror jag kommer att se ut som mer renodlade nätverk än vad de gör idag. Vi inom Västsvenska kretsens styrelse har många nya planer för framtiden. Närmast i tur står en utbildningsdag den 16 oktober. Denna dag kommer gå lite i hälsans tecken där vi skall lära oss att ta hand om vår kropp och att jobba mer effektivt.

Beskriv ditt drömboende!
– Mitt drömboende är något som ändrats över tid har jag insett men just nu är mitt drömboende ett hus nära staden men ändå helt utan grannar. Så snart som i nästa vecka skall jag faktiskt få ritningarna på det hus jag planerar bygga på en tomt, som motsvarar beskrivningen av mitt drömboende, som jag köpte i somras.

Skapad 1 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Intervju