Nyhet Bransch 16 mars 2017

"Det går aldrig att stoppa utveckling eller backa in i framtiden"

Josefine Uppling har under sin tid som analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet blivit ett välbekant namn i fastighetsmäklarbranschen. Nu väntar en ny utmaning som presschef på Swedbank. I en intervju berättar Josefine Uppling bland annat om hur hon ser på branschens utveckling de senaste åren, vilken som varit den största utmaningen och det mest minnesvärda under åren på Mäklarsamfundet.

Vad har varit det bästa med att vara analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet?
– Helheten! Bostadsfrågor berör alla, branschen är i ständig förändring (och många har åsikter om den…), medlemmarna är snabbfotade och kollegorna fantastiska!

Vad har varit den största utmaningen?
– Den 20 månader långa processen som ledde fram till Hemnet-försäljningen. Jag jobbade inte personligen med affären, men den påverkade verkligen den dagliga verksamheten på Mäklarsamfundet. Frågan låg som en blöt filt över branschen, skapade tidvis motsättningar, och fördröjde delvis Mäklarsamfundets strategiarbete. Utmanande och tålamodsprövande för en person som har högt tempo i kroppen.

Vad har varit det mest minnesvärda under dina år på Mäklarsamfundet?
– Rent medialt är det dött lopp mellan när någon (i all välmening) tipsade mig om att ”skicka in en bra artikel” till en kvällstidning, detta för att väga upp en ganska tuff granskning där vi inte tyckte att vi fick komma till tals, och DN-rubriken ”Mäklare fara för flygsäkerheten”.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under din tid på Mäklarsamfundet?
– Vi har gjort en ordentlig positionsförflyttning rent kommunikationsmässigt, dels från analogt med medlemstidning i papper till hög digital närvaro med mycket egenproducerat digitalt content, men också i debatten. Att göra den förflyttningen och bredda perspektiven var delvis anledningen till att jag rekryterades, så jag är stolt över att ha levererat just det.  Ingrid Eiken Holmgren, Mäklarsamfundets VD, hade lagt en väldigt bra grund genom att prioritera medierelationer när hon började – det har vi byggt vidare på och nu är fastighetsmäklarperspektivet självklart i bostadsdebatten. Cheesy but true är dock att inget hade varit möjligt utan mina duktiga medarbetare!

Vilka erfarenheter kommer du ta med dig till din nya tjänst som presschef på Swedbank?
– Väldigt många olika erfarenheter så klart, men framförallt tre saker:
1. Konsumentfokus
2. Vikten av tighta relationer med verksamhetens experter och att sätta sig in i verksamhetens kärna snabbt. Jag har verkligen uppskattat den nära relation jag haft med många fastighetsmäklare samt Mäklarsamfundets juristavdelning med chefsjurist Jonas Anderberg i spetsen. Jag har lärt mig massor – och de har förhoppningsvis också snappat upp något om medielogik och hur ett komplicerat juridiskt resonemang ibland måste ompaketeras för att fungera kommunikativt. Att ha rätt och att få rätt är nämligen helt olika saker.
3. Ledarskap. Jag har ansvarat för den dagliga driften för Mäklarsamfundets serviceerbjudande, där ligger utöver analys- och kommunikation även medlemsservice, marknad och utbildning – det har satt mina chefs- och ledarskapsegenskaper på prov ordentligt. Att jag känner mig trygg i ledarrollen hoppas jag ska underlätta i mitt nya uppdrag.

Hur tycker du att fastighetsmäklarbranschen har förändrats under de senaste tre åren?
– Det har verkligen varit påtagligt att digitaliseringen och urbaniseringen påverkat (och påverkar) branschen väldigt mycket. Allt mer pålästa och kunskapssökande konsumenter med hög digital närvaro har tydligt ökat trycket på branschen under mina knappa tre år. Glädjande nog finns den här insikten hos många, det går aldrig att stoppa utveckling eller backa in i framtiden. För att överleva och lyckas tror jag att branschens aktörer måste rikta blicken utåt i större utsträckning – hur gör andra som säljer tjänster? Hur utvecklas konsumtionsmönster? 

Beskriv ditt drömboende!
– En dröm är att ha dubbelt boende, jag är själv uppvuxen på landet och kan verkligen sakna tystnaden och närheten till naturen. En lägenhet i Stockholm och en mindre gård typ en eller ett par timmar från stan vore det bästa av två världar! Gärna gul mangårdsbyggnad, egen sjö att fiska kräftor i och stall. Och vinkällare!

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 16 mars 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Intervju