Ingrid Eiken
Nyhet Bransch 18 januari 2018

Från VD till GD

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken Holmgren blir ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Dessutom väljs hon in som svensk representant i Internationella brottmålsdomstolen i Haag. I en intervju berättar hon bland annat om sitt nya uppdrag, om sin tid på Mäklarsamfundet och om fastighetsmäklarbranschens utveckling och utmaningar.

Hallå Ingrid Eiken Holmgren – hur känns det idag?
Det känns väldigt speciellt att efter sex år som VD på Mäklarsamfundet säga tack för mig. Jag känner väldigt stor glädje och tacksamhet över åren på Mäklarsamfundet. Det har varit roliga och lärorika år och jag tar med mig många fina minnen. En ny inspirerande och bra ledare kommer förhoppningsvis snart att vara på plats på denna fantastiska arbetsplats och kommer där att mötas av alla kloka och duktiga arbetskamrater som finns på Mäklarsamfundet och en engagerad styrelse. Engagemanget för att samla branschen och skapa medlemsnytta sitter i ryggraden och förutsättningarna har aldrig varit bättre.

Att anställas av regeringen till uppdraget som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk känns både roligt och meningsfullt, men det känns också hedersamt att få förtroende att leda en verksamhet med så stor samhällsbetydelse. Våra kulturhistoriska byggnader och miljöer ska hållas levande och väcka stolthet hos allmänheten och förvaltas så att de finns kvar för kommande generationer. Nu ser jag fram emot att möta mina nya kollegor. Vi ska tillsammans utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendeingivande sätt.

Vad har varit det bästa med att vara vd på Mäklarsamfundet?
Att lära känna branschen och möten med alla landets fastighetsmäklare och andra aktörer som är verksamma i branschen samt det faktum att bostadsmarknaden har så stor betydelse för landets bostadskonsumenter. Jag tycker det är viktigt att människor ska kunna flytta, tryggt och säkert och där har fastighetsmäklarna en viktig roll.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under din tid på Mäklarsamfundet?
Jag tycker vi har blivit en tydligare och starkare organisation. De har genomförts flera strategiska förändringar senaste åren som vi gått stärkta ur, t.ex. Hemnetaffären, bildandet av FRN och uppstartandet av egna bolaget MSIS med mäklarsystemet Mspecs.

Vi har också genomfört stora förändringar för att ta tillvara digitala möjligheter i mötet med medlemmar, konsumenter och andra aktörer. Vi har utvecklat metoder för att synliggöra våra frågor i samhällsdebatten och våra kontaktytor med vår omvärld. Jag känner mig hedrad av det förtroende som jag fått och t.ex. blivit vald till styrelseordförande i Hemnet, i Svensk Mäklarstatistik och fick hoppa in som vd i dotterbolaget under en turbulent tid för några år sedan. Jag känner mig nöjd över att vi förtydligat fastighetsmäklarrollen och att jag lämnar en väl fungerande verksamhet som dessutom precis har flyttat in i helt nya, moderna och effektiva lokaler.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
Att det alltid lönar sig att arbeta strategiskt och att framgången finns där det finns engagerade och kompetenta medarbetare. Att alltid noga tänka igenom vilka mål som är viktigast och att använda kommunikation i alla former som stöd.

Hur tycker du branschen har förändrats under dina år i fastighetsmäklarbranschen?
Intresset för branschen har ökat och det är fler än någonsin tidigare som vill bli fastighetsmäklare. Vi ser att omvandlingen från många mindre företag till allt färre men större företag fortsätter och jag tror inte att vi sett slutet på denna förändring ännu. 

En diskussion om villkoren i branschen har börjat få fäste och min personliga uppfattning är att här kan det finnas en nyckel både till att skapa attraktivitet för branschen men också till att det kan bidra till att stärka anseendet.

Tillsynen och kraven på fastighetsmäklare har successivt skärpts, men min bedömning är att branschen också måste förbereda sig för att någon form av tillsyn kommer att införas även för företagen i branschen. Den pågående utredning, där Mäklarsamfundet finns representerad, är ett uttryck för detta. Det finns heller ingen anledning att rädas ökad tillsyn, oavsett om det handlar om företagen eller den enskilde fastighetsmäklaren. Man bör istället se det som ett uttryck för att man betraktas som en allt mer betydelsefull näring, eller sektor, där det årligen omsätts miljardbelopp genom alla de bostäder och andra fastigheter som byter ägare. Detta ger fastighetsmäklarna och branschen en unik möjlighet att fortsätta skapa trygghet för landets bostadskonsumenter genom att vara de experter som så många bostadskonsumenter efterfrågar.

Läs regeringens pressmeddelande ”Ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk” här.

Skapad 18 januari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Intervju