Nyhet Bransch 8 mars 2018

Varför älskar media bostadsbubblan?

Det tycks inte finnas någon hejd på mediernas intresse för boprisutvecklingen. Ofta är det skräckscenarier och bostadsbubblespekulationer som får mest utrymme. Varför är det så? Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren fick en snabb pratstund med Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Att mediernas intresse för bostadsmarknaden är stort är något av en underdrift. Varför är det så?
– I grunden handlar det om nyhetsvärdering och vad som är en nyhet. Ett viktigt kriterium är att det ska angå många. Många äger idag sin bostad och det är dessutom den största affären de flesta av oss gör i livet så där finns också ett stort egenintresse. Det gör att även små saker uppfattas som relevanta och kan slås upp stort i media.

Varför har intresset ökat så mycket de senaste åren?
– En viktig del är så klart prisutvecklingen. När det blir ett trendbrott i ständiga uppgångar är det en avvikelse som är intressant att rapportera om och då ökar ju också intresset för olika dramatiska scenarier.

Hur ser egentligen orsakssambanden ut här? Blir vi mer intresserade av bostadsmarknaden och prisutvecklingen för att media rapporterar om det eller rapporterar media om det för att vi är intresserade?
– Det är en blandning av både och. Här finns också en självförstärkande dynamik. Medierna gör ett antagande om intresse baserat på att många berörs och när det rapporteras mycket så ökar samtidigt intresset.

Medierna verkar mer intresserade av att spekulera i mer eller mindre skrämmande framtidsscenarios än att försöka ge en balanserad bild av vad som sker på bostadsmarknaden?
– Det är samma logik som innan. Det är avvikelsen som är intressant. Det negativa får stor plats. Till detta kan läggas att det idag finns få journalister med goda specialkunskaper om bostadsmarknaden. Ofta är det allmänreportrar som rapporterar om bostadsmarknaden och då kan både källkritik brista och utrymme ges för enklare och mer dramatiska nyheter.

Fastighetsmäklare får ju stor uppmärksamhet i media, men vi upplever det ofta som att kåren får klä skott för de strukturella problem som finns på bostadsmarknaden. Vad kan det bero på?
– Mäklaren har en nyckelroll i affären och är nära konsumenten. Det som är svårt och komplicerat behöver förenklas i medierna för att göra det begripligt. Att hänga upp det på en person eller en yrkesroll kan göra ett fenomen enklare att förstå.

En paradoxal sak är att media skriver så mycket om bostadsmarknaden och ändå är bostadspolitiken inte särskilt högt upp på politikernas agenda? Det brukar ju vara så att det som det rapporteras mycket om står högt på agendan?
– Detta har jag inget riktigt bra svar på. Man borde kunna vinna röster på en bra bostadspolitik men det är nästan som att det avpolitiseras i valrörelserna. Av någon anledning är det så att man, till skillnad från andra frågor, inte riktigt söker konflikt i bostadspolitiken.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 8 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadsmarknaden