Nyhet Juridik 5 mars 2015

Regeringsbeslut ska hindra kapning av bostadsrättsföreningar

Den 26 februari beslutade regeringen att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

På senare år har problematiken med att personer på felaktiga grunder förs in i registret över ekonomiska föreningar uppmärksammats. De felaktiga registreringarna upptäcks ofta, men risken är stor att den som på ett oriktigt sätt har haft möjlighet att agera i föreningens namn redan hunnit tömma bankkonton eller gjort annat som skadat föreningen.

Regeringen inför därför nu ett system för att uppmärksamma företrädare för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar på att en registreringsåtgärd har skett. Den som registreras i eller avförs från föreningsregistret som till exempel styrelseledamot eller firmatecknare kommer i fortsättningen att få en underrättelse om registreringen.

– Den ändring i förordningen om ekonomiska föreningar som regeringen i dag fattat beslut om är en enkel och effektiv åtgärd för att försvåra för den som på falska grunder försöker att få kontroll över en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening. Personer som "kapar" bostadsrättsföreningar har ofta för avsikt att begå ekonomisk brottslighet. Dagens beslut kommer försvåra detta och förhoppningsvis ha en brottsförebyggande effekt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
______________________________________________________________
Mer om beslutet på Regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/19975/a/254801

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef

Skapad 5 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Bostadsmarknaden