Tomma kontor
Nyhet Bransch 20 augusti 2020

Ökande hemarbete kan frigöra tiotusentals bostäder

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB, publicerade i dagarna en analys om vinnarna och förlorarna när jobbet flyttar hem – en företeelse många arbetande blivit bekanta med under året. Det bör kunna ge effekter på bostadsmarknaden, menar han och får medhåll från bostadsminister Per Bolund.

När digitaliseringen skjutsats in i framtiden och potentialen för ökat hemarbete blir allt klarare för många så är fortfarande dess betydelse för det övriga samhället oklara. Men nyligen meddelade Google att man planerar att låta sina anställda fortsätta att arbeta hemifrån ända till i juli 2021. 

”Om det fungerar bra att driva verksamheten med distansarbete i ytterligare ett år varför då inte i två år eller i fem, eller kanske för alltid?” Frågar sig SEB:s chefsstrateg Johan Javeus i en nyligen publicerad analys.

Utöver effekter på klimatet, transportsektorn och samhällsekonomin i stort så skriver han också att bostadsmarknaden kan komma att påverkas. Detta till följd av att mängder av kontorsyta kan komma att bli omotiverad, vilket därmed kan leda till en successiv ombildning till bostäder – en process som förstås inte är helt okomplicerad och i längden också skulle kunna leda till prisfall i innerstan.

”Utbudet av lägenheter i city kommer att öka vilket i sin tur bidrar till att dämpa prisutvecklingen, vilket gör att människors behov av att bo centralt kommer att minska när fördelen av att ha nära till kontoret försvinner. På motsvarande sätt kan det bli ett uppsving för landsbygden” skriver Johan Javeus.

Dagen efter sin analys får han medhåll från bostadsminister Per Bolund.

– Vi har sett att fler jobbar hemma och det kan betyda att vi behöver mindre kontorsytor framöver. Då finns det ju väldigt bra möjligheter att använda de byggnader som redan finns till att skapa boenden för många fler människor, säger Per Bolund till TV4.

Resonemanget har bemötts av kritik från bland annat Christoffer Börjesson, digital chef hos Fastighetsägarna, som visserligen välkomnar visionen men pekar på ombyggnationerna som krävs och hur svår omställningen kan bli kortsiktigt i och med rådande regelverk.

Oavsett är det ett intressant resonemang och det står till framtiden att utvisa hur coronapandemins skjuts in i digitaliseringens era kan komma att påverka våra liv framöver. Vad tror du om den här spaningen? Hör gärna av dig med dina tankar till nyhetsbrev@maklarsamfundet.se 

Skapad 20 augusti 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid Bostadsmarknaden