Erik Wikander
Nyhet Bransch 26 november 2020

Mäklarhusets vd Erik Wikander: ”Pandemin har flyttat fram branschen flera år i digitaliseringen”

Det har snart gått ett år sedan det första svenska coronafallet bekräftades. Mäklarsamfundet har pratat med Erik Wikander, vd Mäklarhuset, om hur man egentligen gör ett yrke som innebär många sociala kontakter coronasäkert.

Hej Erik! Vilka förändringar har Mäklarhusets fastighetsmäklare behövt göra under pandemin för att erbjuda spekulanter en smittskyddad miljö och följa myndigheternas rekommendationer?

–  Vi var tidiga ut i mars med information på vår hemsida angående hur visningarna hanteras, samt att vi i samband med det informerade mäklarna om både process och hantering. I grunden övergång till bokade visningar på tidsslot, att om möjligt ha extra personal med på visning för att hantera eventuella köer och så vidare.

Hur hanterar ni utmaningen att få spekulanter att föranmäla sig till visningar som ni förväntar er blir välbesökta?

–  Genom att vi snabbt prioriterade bokade visningar så ser vi ju antal anmälningar, och kan anpassa längden på visning utifrån det. Självklart har det för många mäklare inneburit längre visningstider för att kunna hantera kundintresset. Alla bokade visningar har också välkomstsamtal innan som en del av processen där vi personligt kan informera kunden om hur visningen kommer gå till.

Hur arbetar ni med videovisningar och liknande hjälpmedel för att undvika att spekulanter utan verklig köpintention besöker de fysiska visningarna?

–  Vi har sedan länge erbjudit virtuella visningar på våra bostäder. Under pandemin har intresset för dessa gått upp med över 2oo procent, och fördelen är att många redan digitalt kan bilda sig en uppfattning om bostaden – det gör att de som verkligen vill gå på visning fysiskt sedan är mer kvalificerade för just den bostaden. Därtill har vi smarta interaktiva verktyg där kunden virtuellt kan renovera och provmöblera bostaden för att skapa sig en tydligare bild av den.

Vi erbjuder även videovisning på begäran av intressenter. Men digitala verktyg är även viktigt i dialogen med säljare, för att minimera smittrisk i kontakten med dem.

Upplever du att videovisningar i pandemins kölvatten har blivit mer etablerat och efterfrågat av både spekulanter och säljare? 

–  Vi har gjort undersökningar på ämnet som finns att läsa i vår rapport Mäklarhuset Bo-opinion. Kundintresset för nya typer av digitala hjälpmedel för att ta till sig och sälja/köpa bostäder har exploderat – pandemin har flyttat fram branschen flera år i digitaliseringen. Faktum är att 25% av alla svarar att de fullt ut kan tänka sig att e-handla en bostad, ett svar som hade varit helt otänkbart för 12 månader sedan, och självklart ställer frågan på sin spets hur branschen kommer utvecklas.

Hur gör ni konkret för att minimera risk för smittspridning vid visningar? Vilka riktlinjer och policys arbetar ni efter internt i dessa frågor?

–  Då vi kör bokade visningar, där allt är registrerat i våra system, har vi möjlighet att hjälpa till vid smittspårning om det skulle behövas. Det är alltid få personer på varje visningstid. Vi försöker vid visningar med stort intresse ha flera medarbetare på plats. Självklart finns alltid handsprit på visningen. Vi är tydliga med att varken mäklare eller kunder ska gå på visningen om de har några symptom.

Men viktigast – vi informerar alla kunder även personligen innan visning via våra välkomstsamtal hur visningen går till för att vara så säker som möjligt. Vårt digitala nyhetsbrev har också varit en viktig informationskanal angående hur vi arbetar med processen kring Covid.

Coronasäkra visningar är så klart mer tidskrävande, men vilka fördelar ser du med det sätt som ni valt för att hantera visningar?

–  Vi hade redan före pandemins start påbörjat ett projekt där vi föredrar bokade visningar framför öppna – av den enkla anledningen att vi då kan leverera en högre service till både säljare och spekulanter både innan, under och efter visningen. Pandemin har snarast gasat på våra insatser där.

Vilka råd eller rekommenderade handlingssätt har Mäklarhuset kommunicerat till medarbetarna om det kommer många oanmälda till en visning?

–  Vi försöker självklart i mån av tid ta hand om oanmälda kunder, men de får vänta till de som bokat är klara. Min uppfattning är att förståelsen är stor hos intressenterna när de förstår att processen är ändrad, och att det ökar förtroendet för mäklaren.

Tror du att någon av de förändringar som ni och övriga branschen gjort som följd av pandemin kommer att bli permanenta och ”det nya normala” även efter pandemin? 

–  Då kundens beteende och preferenser flyttas fram flera år under pandemin kommer det ställa helt nya krav på hur mäklare kan erbjuda olika digitala verktyg i framtiden. Andelen som helt kan tänka sig att göra bostadsaffären digitalt har ökat dramatiskt, och olika interaktiva verktyg för att presentera bostäderna på nya sätt kommer bli en ny vardag. Därtill så ser vi att kunderna verkligen uppskattar servicen på de bokade visningarna, även på de marknader som innan var vana vid öppna visningar, så deras betydelse kommer stärkas.

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Digitalisering Covid