Erik Wikander
Nyhet Bransch 9 maj 2018

"Nya vägar till en lyckad bostadsaffär"

En av branschens viktigaste framtidsfrågor är hur digitaliseringens utmaningar och möjligheter hanteras. I en serie intervjuer kommer nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren framöver sätta fokus på branschens utvecklingsarbete i ljuset av digitaliseringen. Först ut är Erik Wikander, VD på Mäklarhuset.

Ni har genomfört ett stort strategiarbete som bland annat utmynnat i en uppdatering av ert varumärke, utseende och kommunikation. Varför?
– Det stämmer. Marknaden förändras i rask takt och vi vill vara en ledande kraft i hur framtidens mäklarföretag arbetar och hur vi säljer bostäder. Vi siktar på tillväxt, att attrahera fler kontor och fler medarbetare på våra nuvarande 110 kontor. Utgångspunkten för att växa och utvecklas är en tydlig position och kommunikation. Därför har vi valt att utveckla vår grafiska identitet, vår kommunikation och vårt uttryck. Det handlar både om att förklara vart vi är på väg och att bli bättre på att förklara våra styrkor idag. Vi upplever oss ha ett mycket starkt koncept som uppskattas av kunderna och den vassaste verktygslådan för mäklarna, men vi inte riktigt nått ut med detta i branschen. Det vill vi ändra på.

Konkurrensen ökar och så även transparensen, kunden har idag tillgång till mer information än någonsin. Vad i mäklartjänsten tycker du det är viktigast att utveckla för att anpassa sig till utvecklingen?
– Så är det. Idag kan alla googla fram värdet på sin bostad. Mäklaren har inte längre ett informationsövertag i den meningen. Möjligheten framåt är att vara bäst på att förpacka all tillgänglig information och ny teknik för att skapa intelligenta, användarvänliga och upplevelsebaserade tjänster. Där fungerar mäklaren som rådgivare och tekniken som möjliggörare.

För oss handlar det exempelvis om att ge kunden en ökad upplevelse med bättre fotokvalitet, virtuella visningar, med mera. Så att spekulanten går från att betrakta bostaden till att uppleva den redan före visning och därmed få rätt beslutsunderlag och rätt bild. På detta område händer det mycket och vi i Sverige går före. Jag har varit i många möten med mäklarföretag i Australien. Där ser man på Sverige som ett föregångsland inom bostadsförsäljning.

På vilket sätt kommer kunderna märka av strategiarbetet?
– Ny teknik skapar nya möjligheter. Grunden är mäklaren och mäklarkompetensen. Toppat med ny teknik skapas nya vägar till en lyckad bostadsaffär. Vi vill peka på den nya teknikens möjligheter och att vi genom den hjälper kunderna att göra smartare val.

Beskriv kortfattat vilka konsekvenser som strategiarbetet kommer få för Mäklarhuset och företagets medarbetare?
– Det är många. Internt handlar det om en omställning till ett digitalt orienterat arbetssätt. Fördelen är att det hjälper mäklarna att kapa flera timmar av tidigare arbetsuppgifter, effektivisera arbetet med fler och bättre leads och mer tid till försäljning, och kunna vara ännu mer pålästa och precisa i kundmötet. Mot kund handlar det om att vi ständigt utvecklar vårt tjänsteerbjudande, vilket mäklarna givetvis måste hålla sig ajour med. Det fungerar mycket bra både internt och externt men det bygger på att man ska vara nyfiken på det nya.  Det enda vi kan vara säkra på är att vi kommer leva i en värld av ständig utveckling, och därför måste vi vara hänga med i det senaste.

Skapad 9 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Digitalisering