Erik Wikander
Nyhet Bransch 28 januari 2021

Virtual reality – framtidens visningar?

De virtuella världarna som går att utforska med hjälp av ny teknik är på frammarsch – men inte bara i tv-spelsvärlden. Även fastighetsmäklare börjar använda sig av mer avancerade digitala lösningar. Mäklarsamfundet har tagit ett snack med Mäklarhusets Erik Wikander om VR-visningar.

Hej Erik! Vad har Mäklarhuset för inställning till virtual reality?

Mäklarhuset var först i Sverige i mäklarbranschen att arbeta med virtuella visningar. Vårt fokus har varit att ha professionell kvalitet på det vi gör, så alla VR-visningar är i HD-kvalitet, där vi också arbetar med fullständig bildredigering. Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant och leda den digitala utvecklingen inom mäklarbranschen i Sverige. Vi satsar på lösningar och verktyg som verkligen gör skillnad för spekulanterna. Vi går mot en värld där kunden ställer helt nya krav på hur bostaden presenteras, men det ger också nya möjligheter att bredda tjänsteerbjudandet mot kunderna. Ett traditionellt foto gör att man kan betrakta ett utsnitt av en bostad, medan en virtuell visning gör att man kan uppleva bostaden.

Ni erbjuder tjänsten för mobiltelefoner idag, finns det intresse för att utveckla tjänsten till mer avancerade VR-lösningar i framtiden i och med teknikens frammarsch?

Vi har valt en lösning som är enkel för användaren – vi vill att våra lösningar ska fungera för den stora massan och inte kräva alltför avancerad specialutrustning. I takt med att konsumentbeteende ändras i andra sammanhang (och att teknik möjliggörs) kommer vi att vara med där också. Exempelvis har den senaste generationen av iPhones ett inbyggt stöd för AR-funktionalitet, vilket är nästa steg för konsumenten, men ligger några år bort i tiden – då kan man inte enbart uppleva bostaden, utan även interagera med den.

De flesta som använder våra virtuella visningar idag upplever dem genom vår gyrostyrning, så att man per mobil eller surfplatta kan röra sig runt i bostaden. Det finns fortsatt en stor tröskel för den stora mängden användare att sätta på sig ett VR-headset.

Vi måste också ha lösningar som i första hand fungerar för mobilen, då det är där du oftast upplever bostaden – 70 procent av besöket på en bostad sker via mobillösningar. Då kan vi inte ha krångliga nedladdningar, produkter som inte funderar över mobilnätet och genom seghet drar ned den totala användarupplevelsen. De lösningar vi väljer för framtiden måste vara en bra balans mellan användarvänlighet, upplevelsekvalitet och konsumentrelevant kostnadsnivå.

Hur fungerar en VR-visning och vad skiljer den från en vanlig digital visning?

Ja – här kan man väl delvis säga att kärt barn har många namn. För mig är ”digital visning” ett begrepp som är otydligt. För de flesta är det någon form av filmad rundvandring – antingen via Facetime, eller via andra tekniska plattformar. 

En virtuell visning är istället något man förproducerar, och som ger en bättre bildkvalitet och rumsuppfattning då man även navigerar utifrån planritning. Dock ställer man inga frågor till mäklaren i en virtuell visning, utan den kan spekulanten använda och kolla på när det passar denne.

Vad finns det för fördelar med en VR-visning?

Finns egentligen enbart fördelar, och kommer vara en basprodukt inom en inte alltför lång framtid. Vi kommer röra oss bort från traditionella bilder, till VR och AR-lösningar. På samma sätt som vi gått från textannonser till bildannonser till digitala annonser. Vi är bara i början av den resan. Upplevelsen är A och O i framtiden.

Redan idag skapar vi en unik upplevelse för kunden, som gör att denne blir betydligt med kvalificerad att gå in i en budgivning. Det gör också att kunden på ett enklare sätt kan bilda sig en uppfattning om huruvida just denna bostad är relevant att besöka på en fysisk visning. Det betyder också att kunderna kan spara tid – kanske gå på två istället för fyra visningar en söndag, och att de bostäder de verkligen besöker fysiskt redan innan kvalificerats som intressanta.

Vad finns det för nackdelar med en VR-visning?

Jag kan inte se någon enskild nackdel ur kundperspektiv. Det enda är att detta är något som kostar mer pengar att producera och att man som mäklare måste vara bättre på att kunna presentera och ta betalt för tjänsten, så att man inte skapar en bättre kundupplevelse, men försämrar ekonomin i sitt företag. Rätt använd är det en supermöjlighet att stärka både sin och företages intjäning. 

Hur har coronapandemin påverkat intresset för VR-visningar?

Vi har ju använt oss av virtuella visningar under många år nu, men det har verkligen boomat under pandemin. Idag presenteras ca 50 procent av alla bostäder hos Mäklarhuset genom virtuella visningar. Så – vi har ökat vår försäljning av virtuella visningar med över 50% under pandemin. Dessutom har spekulanternas beteende förändrats då deras användandetid av virtuella visningar har ökat med mer än 200 procent.

Redan innan pandemin så spenderade besökaren flera minuter mer tid på bostäder med virtuella visningar, jämfört med de med traditionella bilder. Genom den ökade interaktionstiden med bostaden, och möjligheten att uppleva bostaden bättre, skapas bättre och mer kvalificerade spekulanter, och således även mer kvalificerade budgivare.

Vilka kunder hör av sig angående VR-visningar och hur nischat är fenomenet idag?

Då vi har virtuella visningar på 50 procent av bostäderna är det inte en nischprodukt. Dock använder de flesta våra virtuella visningar genom gyrostyrning. Det är fortsatt en liten andel av spekulanterna som känner sig bekväma med VR-headset. 

Vad får man för respons från kunderna? Finns det en generationsskillnad?

Man uppfattar detta som oerhört positivt. Faktum är att vi i undersökningar ser att beteendet hos kunderna har ändrats under pandemin, och att över 25% av alla fullt ut skulle kunna tänka sig att e-handla en bostad. Även om vi inte är där lagmässigt idag, så är det åt det hållet vi går, åtminstone för delar av marknaden. Där spelar virtuella visningar, och i framtiden AR-visningar en central roll. Vi ser faktiskt inga större generationsskillnader när det gäller att använda virtuella visningar utan VR-headset, dvs med gyrostyrning.

VR-headset blir ju dock allt billigare och allt bättre för varje år. Om du får fantisera/drömma fritt, hur tror du att man kan använda sig av tekniken för visningar i framtiden?

Den stora frågan är nog inte priset i sig, utan hur man använder ett VR-headset i sitt övriga liv. För de som spelar mycket dataspel är det ett naturligt beteende att använda sig av VR-headset. Men man kommer inte köpa ett bara för att kolla på bostäder. Men tekniken går fram snabbt, likaså tjänsterna. Företag som Facebook och Google investerar stora summor inom VR och AR, och när de har konsumentvänliga lösningar som gör skillnad, kommer det allmänna användandet öka lavinartat. 

Inom inte alltför många år kommer vi att kunna ha AR-lösningar, där man vandrar runt i bostaden, och i den miljön kan göra virtuell renovering och du kan i realtid uppleva skillnaden – på färger, möbler, borttagande av väggar mm. Det är inte en ens dröm, utan en verklighet vi alla kommer kunna se under andra halvan av 2020-talet.

Men självklart innebär detta att mäklarföretagen kommer behöva investera kraftfullt i denna typ av lösningar, och här krävs volym för att få ekonomi i det hela, vilket gör att det säkert kommer gynna kedjeföretagen, men vara svårare för mindre aktörer.

Skapad 28 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Digitalisering