Nyhet Bransch 14 juni 2018

Digital fastighetsöverlåtelse genom blockkedjan testades live

Hur kan blockkedjeteknik användas i framtidens fastighetsöverlåtelser? Det tittar Lantmäteriet tillsammans med Kairos Future, Svensk Fastighetsförmedling och andra aktörer närmare på just nu. Den 11 juni testades för första gången en digital fastighetsöverlåtelse.

2016 startade Lantmäteriet ett innovationsprojekt tillsammans med företagen Kairos Future, ChromaWay och Telia för att undersöka hur blockkedjeteknik kan användas i samband med processen vid fastighetsöverlåtelser. Nu är projektet inne i dess tredje fas och fler aktörer har anslutit sig, däribland Svensk Fastighetsförmedling.

– Vi är mycket stolta över att vi nu kan titulera oss som det första mäklarföretaget i Sverige att förmedla en fastighet helt digitalt med hjälp av blockkedjeteknik. Vi ser enorm potential med detta tekniska område som kan bidra till såväl ökad transparens som trygghet och förenkling i de processer vi är vana vid under en bostadsaffär, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Säkra transaktioner
Under ett seminarium den 11 juni testades för första gången en digital fastighetsöverlåtelse där Lantmäteriet, banker, mäklare, köpare och säljare deltog. Med hjälp av blockkedjetekniken och att varje steg i processen blev digital försvann flera krångliga delar av överlåtelseprocessen, exempelvis långa ledtider och pappershanteringen. De inblandade parterna kunde följa varje steg i processen via en mobilapplikation och signera de dokument eller steg som berörde dem.

– Genom att tillämpa blockkedjetekniken i våra system möjliggörs säkra transaktioner med öppenhet för den fastighetsinformation som ska vara öppen. Om någon försöker påverka informationen på ett felaktigt sätt kan alla aktörer som är delaktiga i kedjan se detta, vilket skapar trygghet, säger Mats Snäll, utvecklingschef på Lantmäteriet i ett utlåtande.

Utmaningar och nästa steg
Blockkedjetekniken skulle kunna medföra en rad effektivitetsvinster. Den minskade administrationen skulle innebära besparingar i miljonklassen. Men innan detta blir verklighet behöver en rad frågetecken redas ut. Bland annat finns juridiska utmaningar. Det handlar också om att få acceptans hos allmänheten kring blockkedjan som ett bevismedel som anses tillräckligt pålitligt. Andra fenomen som förlitar sig på blockkedjeteknik, till exempel Bitcoin, är fortfarande ovanligt i det genomsnittliga konsumentledet. En annan del är GDPR som försvårar möjligheten att använda en blockkedja som innehåller personuppgifter om inte blockkedjan är helt förvaltad av en offentlig aktör. För fastighetsmäklarbranschen gäller det naturligtvis också att se till att mäklarens viktiga roll som trygghetsskapande mellanman får den plats den förtjänar och som kunderna efterfrågar.

Exakt hur projektgruppen kommer arbeta vidare med blockkedjetekniken vet de inte ännu, förklarade Mats Snäll i slutet av seminariet. Men de kommer, precis som i de andra faserna av projektet, att göra en utvärdering, analysera, diskutera och framförallt fortsätta att informera. De efterlyser även fler företag och parters som vill vara delaktiga i projektet.

Läs mer om projektet på Lantmäteriets hemsida.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 14 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Digitalisering