Digitalisering

Erik Wikander

Nyhet

Virtual reality – framtidens visningar?

Hej Erik! Vad har Mäklarhuset för inställning till virtual reality? Mäklarhuset var först i Sverige i mäklarbranschen att arbeta med virtuella visningar. Vårt fokus har varit att ha professionell...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Pandemin och elektroniska signaturer i mäklartjänsten

Något som eventuellt också bidrar till förvirringen är den upplevda inkonsekvensen av att vissa avtalstyper är möjliga att ingå med elektronisk underskrift, andra inte, samt att det hos en del...
View full page
Erik Wikander

Nyhet

Mäklarhusets vd Erik Wikander: ”Pandemin har flyttat fram branschen flera år i digitaliseringen”

Hej Erik! Vilka förändringar har Mäklarhusets fastighetsmäklare behövt göra under pandemin för att erbjuda spekulanter en smittskyddad miljö och följa myndigheternas rekommendationer? – Vi var...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Angående digitala underskrifter

När vi tittar på möjligheten att använda elektronisk underskrift för att åstadkomma giltiga avtal måste vi titta på vilka krav lagen ställer på avtalet ifråga. De avtal där frågan är relevant är...
View full page

Nyhet

Digital fastighetsöverlåtelse genom blockkedjan testades live

2016 startade Lantmäteriet ett innovationsprojekt tillsammans med företagen Kairos Future, ChromaWay och Telia för att undersöka hur blockkedjeteknik kan användas i samband med processen vid...
View full page
Debatt

Nyhet

Prissättning och digitalisering i fokus

<< Tillbaka till nyhetsbrevet På scen stod ordförande Anders Edmark, VD Björn Wellhagen och analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky. Under debattens första rubrik diskuterades...
View full page
Erik Wikander

Nyhet

"Nya vägar till en lyckad bostadsaffär"

Ni har genomfört ett stort strategiarbete som bland annat utmynnat i en uppdatering av ert varumärke, utseende och kommunikation. Varför? – Det stämmer. Marknaden förändras i rask takt och vi vill...
View full page

Nyhet

Digitaliseringsfeber

Lyssna på Tak över huvudet här
View full page