Coronatomma kontorslokaler kan bli bostäder
Nyhet Bransch 11 november 2020

Coronatomma kontorslokaler kan bli bostäder – men utredningen kritiseras

Coronapandemin har ökat möjligheterna för distans- och hemarbete i landet, vilket kan innebära att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder. Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för det, men alla är inte optimistiska.

-    Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger Per Bolund.

Boverket ska i uppdraget analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar. Det kan handla om regler för planering, byggande och hyressättning. Kartläggningen ska redovisas för regeringen den 26 februari 2021, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Men utredningen möts inte bara av jubel. Lennart Weiss, bostadspolitisk expert och kommersiell direktör på Veidekke, säger i bopolpodden att förslaget gränsar till politisk populism.

– Det här är ett förslag som dyker upp titt som tätt och låter bra i den allmänna opinionen, men att det skulle kunna lösa några väsentliga problem på bostadsmarknaden är inte troligt, säger han.

Vidare menar Weiss att det är egendomligt att tro att man i detta skede av pandemin kan dra långsiktiga slutsatser och att det mesta tyder på att gemene man, trots att digitaliseringen har snabbats på, längtar efter att komma tillbaka till ett normaltillstånd där man ses öga mot öga på ett kontor. Han tillägger också att en statlig utredning är irrelevant och att ansvaret istället bör ligga på de berörda aktörer som kan avgöra huruvida kontorsplatser eller en möjlig konvertering till bostäder är önskvärd.
 

Skapad 11 november 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid Bostadspolitik