Startlån för unga ska utredas
Nyhet Bransch 9 december 2020

Startlån för unga ska utredas

Nästan samtidigt som nyheten om utredningen om bostadsregister kom nästa nyhet. Regeringen tillsätter en utredning om statliga startlån för förstagångsköpare. Olika modeller för startlån finns bland annat i Norge och i Storbritannien.

Regeringen har hittills inte vidtagit några åtgärder för att underlätta för unga vuxna och förstagångsköpare att ta klivet in på den ägda marknaden. Med befintliga kreditrestriktioner och stigande priser har klyftan för inträde på den ägda marknaden istället vidgats ytterligare. Miljöpartiet, vars väljare till relativt stor del är yngre, får samtidigt återkommande smisk i opinionsmätningarna. Dags för handling, tycks Per Bolund anse. Om inte annat för att faktiskt kunna visa något som man gjort för att underlätta ungas situation på bostadsmarknaden när valdagen närmar sig. Utredare blir Eva Nordström, VD för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).  Hon ska redovisa sitt uppdrag senast den första november 2021, i god tid innan valet. 

I uppdraget ligger att ge förslag på hur ett startlån bör utformas. Utredningen ska också titta på vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare och även redogöra för hur de föreslagna åtgärderna ska främja en långsiktigt hållbar skuldsättning för de berörda hushållen och ta hänsyn till de effekter som åtgärderna kan få för bostadsmarknaden funktionssätt.

Särskilt intressant är att utredningen också får i uppdrag att kartlägga bankers och andra kreditgivares villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper i olika delar av landet. Vi vet sedan länge att bankernas orimligt höga stressräntor i kvar att leva på kalkylen utestänger många från möjligheten att finansiera ett bostadsköp. Här kan utredningen möjligen göra skillnad genom att rikta ljuset på kvar att leva på kalkylerna som hinder för förstagångsköpare. 

Ett startlån skulle göra stor nytta för den majoritet förstagångsköpare som inte har tillgång till kapital via föräldrar eller närstående och som har svårt att spara ihop till kontantinsatsen på egen hand. På senare år har det kommit indikationer på att en del i den här gruppen tar dyra och osäkra blancolån i syfte att finansiera kontantinsatsen. Om denna grupp istället kan slussas in i ett startlånssystem liknande CSN, med förmånliga villkor, skulle det bidra till ökad trygghet och lägre månadskostnader. 

Joakim Lusensky 
Analys- och kommunikationschef
 

Skapad 9 december 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Unga på bostadsmarknaden Bostadspolitik