Nyhet Bransch 28 september 2017

Så ser unga på framtidens boende

Hur kommer framtidens boende att bli? Går det ens att förutspå? Peter Majanen, framtidsforskare och VD för strategibyrån Quattroporte, har gjort flera studier om framtidens boende utifrån de ungas perspektiv och hittat fem trender. En av dem är att de unga inte vill finansiera sitt boende med lån.

Enligt Peter Majanen, framtidsforskare och VD för strategibyrån Quattroporte, vill unga idag att framtidens boende ska se ut så här:

  1. Kollektivismen blir starkare. Unga vill i högre utsträckning ha ett boende där man delar ytor med andra människor och på det sättet bo mer flexibelt och billigare.
  2. Unga vill inte finansiera boendet med lån och bli skuldsatta som sina föräldrar.
  3. Trygghet och säkerhet i boendet blir allt viktigare.
  4. De ställer höga krav på kulturellt utbud i närområdet.
  5. Det ska finnas bra kommersiella ytor och ett bra kommersiellt tänk.

Varför vill inte unga låna till sin bostad?
– Idag pratar många om digitaliseringen och delningsekonomi, vilket gör att synen på ägandet kommer se lite annorlunda ut i framtiden. De unga har sett att föräldrarna har behövt ta stora lån för att bo, vilket anses ha skapat ett oflexibelt liv. Unga efterfrågar flexibla boendeformer som inte binder upp dem, säger Peter Majanen. 

Varför har trygghet och säkerhet blivit allt viktigare för boendet?
– Det har piskats upp en känsla av osäkerhet i hela samhället. Den trenden har pågått under hela 2000-talet. Den framtida utmaningen blir att skapa trygga och säkra områden utan att göra dem hermetiskt tillslutna och segregerade, säger Majanen.

– Det måste finnas säkerhet i form av skalskydd och liknande. Men det är ännu bättre om det finns någon slags gemenskap där man bor, där man känner varandra, där man har ett ansvar för boendet tillsammans, fortsätter Majanen.

Intressant trendspaning, men det återstår att se vilka effekter det faktiskt får. Att många unga helst inte vill vara skuldsatta kanske inte är så konstigt. Våra egna undersökningar visar också att många unga hellre vill äga sin bostad än hyra. Att låna för att köpa bostad kan på sikt vara en väg till ökad frihet och oberoende. Helt skuldfri och samtidigt äga sitt boende – det är en minst sagt svår ekvation att få ihop.

Skapad 28 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Unga på bostadsmarknaden