Unga svårt på bostadsmarknaden
Nyhet Bransch 24 januari 2019

Unga har det svårast på bostadsmarknaden

Vilken grupp har det tuffast på bostadsmarknaden? Vem är det mest synd om? Frågan återkommer i undersökningar, media och debatt. De flesta bedömare tycks vara överens om att ungdomar och unga vuxna är de som har det motigast på bostadsmarknaden, om de överhuvudtaget kan ta klivet in på den ägda marknaden. Vad ligger egentligen bakom den bedömningen? En ny rapport från Swedbank kastar ljus över ämnet.

I en ny rapport konstaterar Swedbanks chefekonom Anna Breman att den grupp som har det svårast på bostadsmarknaden är unga, och att situationen förvärrats. Med rådande bostadspolitik och situation på bostadsmarknaden är ljuspunkterna för denna grupp tyvärr få.

I rapporten konstaterar Breman att andelen hemmaboende bland unga har ökat med 60 procent sedan 1997. Samtidigt har skuldsättningen i gruppen fördubblats. Eftersom unga av förklarliga skäl har både lägre inkomster och mindre sparkapital är de också mer känsliga för kreditrestriktioner som äter på månadsinkomstens marginaler och höjer trösklar för att äga sitt första egna boende. Det är de unga som amorterar mest och lägger störst del av sin inkomst på utgifter relaterade till boendet. I takt med att kreditrestriktionerna blivit fler och hårdare ser vi också hur ungas sociala och ekonomiska bakgrund får genomslag för möjligheterna på bostadsmarknaden. De vars föräldrar har kapital eller är lågt belånade kan hjälpa sina barn med kontantinsats med mera. De vars föräldrar inte har den möjligheten är istället hänvisade till den dyraste och mest osäkra boendeformen, att hyra i andra hand. Eller, ännu värre, så försöker de finansiera en kontantinsats med blancolån. Blancolånen bland unga har vuxit under de senaste åren och många bedömare drar slutsatsen att det finns ett samband med försök att finansiera bostadsköp.

Arbetsmarknaden drabbas också. Precis som Mäklarsamfundet konstaterade i rapporten ”Inlåsningens pris” är bostadsmarknad och arbetsmarknad intimt sammanknutna. När det inte finns bostäder på de orter där jobben finns påverkas kompetensförsörjning, konkurrenskraft och i slutändan hela samhällsekonomin. Breman lyfter fram data om våra flyttmönster, som visar ungas inflyttning till storstäder minskar samtidigt som inflyttning till studentstäderna ökar. Hon drar en intressant parallell till USA, där höga bostadspriser längs öst- och västkusten gjort att unga i högre grad flyttar till mindre städer söder- och västerut. Effekten blir ökade bostadspriser där och att invånarna i dessa städer får svårare att ha råd att bo kvar.

Frågan som infinner sig är om vi inte med den här utvecklingen har byggt en socioekonomisk bomb, som riskerar att brinna av när som helst. En av den nya regeringens allra viktigaste åtgärder är att börja underlätta, istället för att försvåra, ungas inträde på bostadsmarknaden. En bra början vore att ta bort eller justera bolånetaket för unga vuxna.

Läs Swedbanks rapport här

Skapad 24 januari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Unga på bostadsmarknaden