Björn Wellhagen
Nyhet Bransch 23 april 2020

Banker mer restriktiva med bolån – Mäklarsamfundet efterlyser ”startlån” för förstagångsköpare

Bankerna har blivit mer restriktiva med bolån efter coronautbrottet. Det anser mer än var fjärde fastighetsmäklare, 27 procent, enligt en enkät bland Mäklarsamfundets medlemmar.

- Det vi ser nu är tecken på att bankerna bli mer försiktiga med kreditgivningen till bolånekunder, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

I enkäten, som besvarats av 1 242 fastighetsmäklare i hela landet, svarar 20 procent att bankerna har blivit ”något mer” restriktiva med lån, medan sju procent uppger att bankerna har blivit ”mycket mer” restriktiva.

- Vi befarar att risken för lågkonjunktur kan få till följd att både köpare och säljare av bostäder drabbas, om bankerna blir mer restriktiva. Det skulle påverka rörligheten på marknaden och riskera att förvärra bostadsbristen ytterligare.

Regeringen bör snabbt se över möjligheten att införa ”startlån” för förstagångköpare, anser Mäklarsamfundet. Villkoren bör likna de för CSN-lån.

- Vi kan anta att ungdomar och förstagångsköpare av bostäder är de som i vanlig ordning drabbas hårdast. ”Startlån”, som redan erbjuds i Norge, skulle kunna vara avgörande för förstagångsköpare av bostäder i det här läget.

Mäklarsamfundet anser också att regeringen bör se över möjligheten att tillfälligt, om inte permanent, minimera kostnaderna för lagfarter och inteckningar. Dessa kostnader kan vid köp av en genomsnittlig villa uppgå till omkring 150 000 kronor.
 

Skapad 23 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Unga på bostadsmarknaden Opinion