Unga nekas bolån
Nyhet Bransch 2 maj 2019

Inget bolån, trots jobb och stabil inkomst

I 25 av landets största städer får en genomsnittlig 28-åring inte lån för att köpa sin första bostad, trots fast jobb. Det visar en ny rapport från Skandiabanken.

Det skärpta amorteringskravets försvarare har hårdnackat hävdat att de flesta unga vuxna inte träffas av det extra amorteringskravet. Vissa har till och med menat att det på sikt underlättar för unga att ta sig in på bostadsmarknaden eftersom priserna kommer att falla. Med Skandiabankens rapport har vi fått ännu ett bevis för att unga vuxna drabbas hårt av skärpningen av amorteringskravet. I 13 av landets 25 största städer nekas en genomsnittlig 28-åring bolån, trots fast jobb och kontantinsats. Det är alltså inte bara frågan om orter som Stockholm och Göteborg utan också Växjö, Södertälje, Örebro och Eskilstuna.

De som inte genom eget arbete eller föräldrar med kapital haft möjlighet att få ihop till en kontantinsats är ännu mer utsatta. I den här gruppen var det 2017 fem procent som såg sig tvungna att ta ett blancolån för att klara kontantinsatsen. Syftet med det skärpta amorteringskravet är att minska den totala skuldkvoten. Att det inte är en särskilt effektiv åtgärd för att komma åt den problematiken är en sak. Vad som är värre är att unga vuxna får bära en oproportionerligt stor del av bördan för detta.

Finansinspektionens iver att minska hushållens skuldsättning har alltså lett till att unga drivs in i osäkra och mycket dyra lån. Att unga vuxna har en högre skuldkvot än äldre är i grunden helt naturligt. Med tiden ökar deras inkomster samtidigt som belåningen minskar. 

Samtidigt ska vi inte stirra oss helt blinda på just det skärpta amorteringskravet. Ytterligare en anledning att unga vuxna har svårt att köpa sin första bostad är de tuffa, i flera fall helt orimliga krav som bankerna numera ställer. Vår genomsnittlige 28-åring med kontantinsatsen ska nämligen också klara en kvar att leva på kalkyl med en stressränta på 7,5 procent, en nivå som framstår som absurd i relation till dagens räntenivåer och nivåer för att binda lånen på både fem och tio år. 

Att det krävs särskilda lösningar och lättnader i kreditrestriktioner för den här gruppen är uppenbart för många. Det finns också anledning till en försiktig optimism. Trycket växer i frågan och särlösningar för unga, till exempel subventionerat bospar och att ta bort bolånetaket för samma grupp är förslag som ofta förekommer i debatten. Bostadsminister Bolund var i hög grad delaktig i införandet av det skärpta amorteringskravet. Det minskar sannolikheten att något kommer att göras åt det. Samtidigt är hans egen väljarkår till inte en så oväsentlig del unga vuxna. Att pressen ökar från de egna leden kan vara det som får saker att röra sig framåt…

Joakim Lusensky 
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se 

Skapad 2 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Unga på bostadsmarknaden Bolån