Tufft för pensionärer att få bolån
Nyhet Bransch 3 september 2020

Tufft för pensionärer att få bolån

Framtidens pensionärer riskerar att nekas bolån i flera svenska städer. En medelinkomsttagare som idag är 40 år och arbetar hela sitt yrkesliv kan inte räkna med att kunna flytta när det är dags att pensionera sig. Det visar en ny rapport från Skandia.

Med hjälp av data från bland annat Svensk Mäklarstatistik, SCB och Allabrf har Skandia undersökt vilka möjligheter en vanlig svensk löntagare som nu är mitt i livet har att låna till köp av ny bostad vid pensionen. Resultatet är, tyvärr, nedslående. I hela 9 av 20 svenska städer kommer denne pensionär att nekas bolån om vi i framtiden har samma tuffa kreditregler, pensionsnivåer och en prisutveckling där priserna konsistent ökar med 1 procent per år för tvåor och treor i respektive stad utifrån 2019 års prisnivåer.

Det går naturligtvis att ifrågasätta sannolikheten för att tre rum och kök i Stockholm år 2047 i genomsnitt kommer att kosta ungefär 6 280 000 kr, men som framtidsscenario och räkneexempel är det intressant. Vi vet att många pensionärer redan idag har svårt att låna till en ny bostad, oavsett om de har kapital i form av reavinst eller annat sparande. Boven i dramat är kreditreglerna och relativt låga pensioner. När det gäller det tidigare är det främst det skärpta amorteringskravet och den så kallade kvar att leva på-kalkylen som sätter käppar i hjulet för pensionärer som söker bolån. När bankerna bedömer bolåneansökningar väger disponibel inkomst och återbetalningsförmåga tungt. De allra flesta som går pension runt 2047 kommer att ha någonstans mellan 60-70 procent av slutlönen i pension.  

Svårigheterna för pensionärer att låna idag och, som Skandia visar, även i framtiden är både ett legitimitetsproblem för välfärdsstaten och ett stort hinder för bostadsmarknadens rörlighet. Om man gjort allting ”rätt” i livet med utbildning och arbete är det en rimlig förväntan att också kunna anpassa sitt boende efter livssituation när vi blir äldre. För bostadsmarknaden är seniorer som sitter fast i ett för stort och dåligt anpassat boende redan idag ett problem. Det stoppar upp flyttkedjor och håller utbudet av småhus konstant för lågt i stora delar av landet. Skandias rapport visar att problemen i framtiden kommer att förvärras betydligt om vi inte får se ett ordentligt reformpaket för svensk bostadsmarknad. Nu i Coronakristider finns ett tidigare sällan skådat politiskt manöverutrymme och vi vet att den i Januariavtalet aviserade skattereformen också kommer att titta på bostadsbeskattningen. Möjligheten att göra något åt problem finns här och nu. Men det krävs politiskt mod och initiativkraft. Hur mycket av den vara våra folkvalda kan frammana återstår att se. 

Läs rapporten här

Joakim Lusensky  
Analys- och kommunikationschef 
 

Skapad 3 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Äldre på bostadsmarknaden Bolån