Finansinspektionen
Nyhet Bransch 3 september 2020

170 000 amorteringsfria bolån

Innan sommaren meddelade Finansinspektionen att cirka 110 000 låntagare har beviljats tillfällig amorteringsfrihet. Nu bedömer myndigheten att 170 000 låntagare har fått anstånd med amorteringar på bolån.

Det var i april som Finansinspektionen meddelade ett tillfälligt men generellt undantag från amorteringskraven. Tidigare har bankerna kunnat bevilja amorteringsfrihet under vissa omständigheter, till exempel arbetslöshet. Möjligheten till amorteringsfrihet öppnades tillfälligt upp för alla som omfattas av kraven för att stimulera hushållens konsumtion under Coronakrisen. De tillfälliga reglerna ska gälla fram till augusti 2021. Finansinspektionen bedömer att cirka 600 0000 låntagare omfattas av amorteringsreglerna vilket då innebär att närmare tre av tio har fått anstånd med amorteringarna. 

Möjligheten till amorteringsfritt borde stimulera rörligheten. Vi ser också just en marknad med höga omsättningsvolymer och stigande priser. Hur upplever du som fastighetsmäklare att det tillfälliga undantaget från amorteringsreglerna har påverkat din lokala marknad? Har någon grupp, till exempel förstagångsköpare, börjat synas mer på visningarna än tidigare? Uppfattar du att det kan ha påverkat säljare och köpares beteenden på något sätt? 

Hör gärna av dig med tankar och inspel om detta till oss på nyhetsbrev@maklarsamfundet.se
 

Skapad 3 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Bolån Amorteringskrav Ekonomi