SBAB sänker kalkylräntan
Nyhet Bransch 14 november 2019

SBAB sänker kalkylräntan

Bankernas orealistiska kalkylräntor gör det tufft för särskilt unga vuxna att ta klivet in på bostadsmarknaden. Nu sänker SBAB kalkylräntan, men det är ännu oklart om andra banker följer efter.

Det är inte bara myndigheternas kreditrestriktioner som gör det svårt för förstagångsköparna. Bankernas så kallade kvar att leva på-kalkyler (KALP) slår effektivt undan fötterna för de flesta unga vuxna som försöker ta klivet in på bostadsmarknaden på grund av kalkylräntor som helt saknar verklighetsförankring. Kalkylräntorna ska bedöma bolånetagarens långsiktiga betalningsförmåga och vanligen ligger dessa imaginära räntenivåer runt 7 procent. Hos SBAB kan du i dagsläget binda ditt bolån på en nivå runt 2.24 procent. En kalkylränta runt 7 framstår därmed som absurd.  Därför är det välkommet att SBAB nu gått ut med att kalkylräntorna sänks, med det uttryckliga syftet att fler ska kunna köpa sitt boende. Kalkylräntan sänks dock bara litegrann, och kommer framgent ligga på lika orealistiska 6.5 procent. Förhoppningsvis leder däremot denna rörelse i rätt riktning till att fler stora bolånebanker följer efter och att vi tids nog får kalkylräntor som är något mer verklighetsförankrade. 

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef
 

Skapad 14 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Ekonomi