Nyhet Bransch 7 november 2017

Snart dyrare att bo i bostadsrätt?

​​​​​​​Många bostadsrättsinnehavare i Stockholms innerstad kan komma att få höjda avgifter nästa sommar, enligt en studie framtagen av Värderingsdata. Värderingsdata har granskat hur 244 bostadsrättsföreningar kommer att påverkas av Stockholm stads omfattande höjning av tomträttsavgälder.

Värderingsdata har granskat 244 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad som omfattas av den höjning av tomtavgälder som utfärdas av Stockholm stad under sommaren 2018. För många bostadsrättsföreningar innebär höjningen en fördubbling av avgälden, vilket kan leda till höjda avgifter för bostadsrättsinnehavarna.

Höjningen av avgälden kommer införas successivt under fem år. Det innebär att föreningarna betalar delar av ökningen under de första fem åren, för att från och med år 6 helt gå över till den nya avgäldsnivån.

Generellt sett ökar avgälderna med 112% för föreningarna i studien, dvs. de mer än fördubblas.

I studien har Värderingsdata sammanställt föreningarnas ekonomi och konstaterar att nästan en tredjedel av föreningarnas intäkter kommer från lokaler (och hyresbostäder) och två tredjedelar kommer från medlemsavgifterna. Drygt 16% av föreningarnas utgifter ligger på tomträttsavgälderna.

Om ökningen av tomträttsavgälden fördelas ut proportionerligt på medlemsavgifterna innebär det att avgifterna kommer att öka.

Exempel: För en trerummare på 77 kvadratmeter innebär detta att månadsavgiften kan komma att öka med 562 kr (6 744 kr/år); från 3 306 kr till 3 868 kr.

Läs mer om studien här.

Skapad 7 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Ekonomi