Nyhet Bransch 14 februari 2018

Reporäntan kvar på -0,50 procent

Riksbanken meddelade under onsdagen den 14 februari 2018 att de lämnar reporäntan kvar på -0,50 procent. Riksbankens prognos indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år.

”Svensk konjunktur är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. Men inflationsprognosen har reviderats ner något för det närmaste året. För att inflationen framöver ska stabiliseras nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet från Riksbanken här.

Skapad 14 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Ekonomi