Riksbanken
Nyhet Bransch 6 maj 2021

Riksbanken: Nollräntan ligger kvar till 2024

Den 27 april meddelade Riksbanken att nollräntan ligger kvar för att stimulera ekonomin och för att öka inflationstrycket. Penningpolitiken ligger också fortfarande kvar i sitt aggressiva läge med en ram på 700 miljarder att köpa värdepapper för. Riksbanken förväntar sig att nollräntan ligger fast till andra kvartalet 2024.

Låga räntor får många olika effekter. Dels tenderar de att underlätta för långsiktiga investeringar som dröjer innan de genererar vinst. En annan effekt är inflation på tillgångar, som vi sett det senaste året. Aktier, fastigheter och bostäder ökar kraftigt i värde när räntebärande investeringar ger låga avkastningar. Lite skämtsamt brukar investeringsekonomer säga att det beror på TINA – There Is No Alternative – som driver på högre priser på tillgångar. 

På bostadsmarknaden syns det tydligt i att hushåll som äger sin bostad får fortsatt låga boendekostnader. Eftersom bankerna räknar med kalkylräntor på uppemot sju procent, plus amorteringskrav på 0 till 3 procent, innebär låga räntor tyvärr inte att fler ges möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att flytta från en hyresrätt till ett ägt boende.

På den positiva sidan innebär låga räntor att det finns större marginaler för fastighetsutvecklare som bygger nya bostäder, vilket bådar gott för förutsättningarna att producera fler bostäder i närtid. 

Om du funderar på att nu byta från fast till rörlig ränta är det dock bra att lyssna på bankernas kommentarer av lågräntebeskedet. Flera banker har varit ute och sagt att även om räntan fortsatt kommer att vara låg i närtid, så finns möjliga räntehöjningar i kortleken. Ytterligare ett argument för hushållen att vara försiktiga i räntefrågan är att Finansinspektionen nu under veckan rapporterat att bankernas marginal på bolån minskat från 1,5 till 1,44 procent. På ett eller annat sätt är det alltid bolånetagarna som betalar till slut. 

Bild nollränta 

Grafik: Riksbanken. Finanskrisen och pandemin markerade i grått. 

Skapad 6 maj 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Ekonomi