Nyhet Bransch 23 november 2017

Skuldsättning oroar Riksbanken

Två gånger om året släpper Riksbanken sin rapport Finansiell stabilitet. Där utvecklar Riksbanken sin syn på aktuella risker och hot mot det finansiella systemet och ger sin syn på vår motståndskraft. Inte oväntat är det framför allt riskerna på bostadsmarknaden som lyfts fram.

I årets sista finansiella stabilitetsrapport upprepas budskapet att hushållens skuldsättning är den största risken för svensk ekonomi. Det är både hushållens skuldkvot och det faktum att många hushåll har valt rörlig ränta på sina bolån som lyfts fram i rapporten. Riksbanken pekar också på riskerna med att svenska banker är exponerade mot fastigheter genom utlåning till både hushåll och för kommersiella ändamål. 

Centralbanken passar också på att slå ett slag för Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav som de hoppas att regeringen fattar beslut om så snart som möjligt. Riksbanken bedömer att ett skärpt amorteringskrav enligt förslaget skulle få begränsade effekter på både bostadsmarknaden och hushållens konsumtion. Det framhävs bland annat att det ”bara” är ca 15 procent i hela landet och 30 procent i Stockholm som skulle träffas av förslaget. Att effekten av förslaget på det man vill uppnå, alltså en dämpning av hushållens skuldsättning, kommer bli blygsam är en observation som också Mäklarsamfundet gjort i flera sammanhang. Vi landar däremot i en annan slutsats än Riksbanken. Vi har konstaterat att det blir en dyrköpt åtgärd med liten effekt på skuldsättningen, men desto större negativ effekt på bostadsmarknaden i stort och potentiellt också arbetsmarknaden.

Frågan kvarstår, varför genomföra något som inte får någon större effekt på problemet men samtidigt förvärrar befintliga problem eller rentav skapar nya?

Läs mer om rapporten på Riksbankens hemsida. 

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 23 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Ekonomi