Nyhet Juridik 3 december 2012

Stämpelskatten höjs till 4.25 procent för juridiska personer

Från den 1 januari 2011 höjs stämpelskatten för juridiska personer från 3 till 4,25 procent. Om köpekontraktet undertecknas senast den 31 december 2010 gäller dock den lägre skattesatsen även om lagfart söks efter den 31 december 2010. För att endast behöva betala 3 procent i stämpelskatt krävs det att köpekontraktet bifogas lagfartsansökan.
Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Ekonomi Flyttskatter