Nyhet Bransch 6 september 2017

Kan ny skattemodell lösa problemen på bostadsmarknaden?

Nyligen presenterades ett nytt skatteförslag på DN Debatt. Det lanserades som en lösning på problemen på bostadsmarknaden, särskilt inlåsningseffekterna och att vissa grupper överkonsumerar boyta. Lösningen kallas boxskatt.

Tisdag den 5 september presenterade en representant för ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ett nytt skatteförslag på DN Debatt.

Skatteexperten Sven-Olof Lodin vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) menar sig ha en lösning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och se till att den totala boytan utnyttjas bättre. ESO:s lösning stavas boxskatt. I grund och botten handlar det om samma modell som för det bland småsparare populära investeringssparkontot (ISK), fast på kapitaltillgångar (finansiella tillgångar, skulder och bostäder) där nettot varje år beskattas med en schablonskatt istället för skatt vid försäljning. Skattesatsen ska dock inte förändras med räntan för att säkerställa stabilitet i skatteintäkterna. Konsekvensen av modellen blir slopad reavinstskatt och i praktiken ett avskaffat ränteavdrag.

ESO bedömer att boxmodellen ger ungefär samma skatteintäkter som reavinstskatten idag. Lodin skriver: ”Grundtanken i boxmodellen är att tillgångar och skulder tas upp till marknadsvärde och att en fast schabloniserad avkastning beräknas på nettot av tillgångar minus skulder, vilket är det som beskattas."

I praktiken blir det alltså som en slags schabloniserad fastighets- och förmögenhetsskatt. Låter det komplicerat? Det är du nog inte ensam om att tycka. Jag är skeptisk till att detta förslag någonsin blir verklighet. Mer än något annat ska det nog ses som ett expertförslag som kan stimulera diskussion om hur skattesystemet bör utformas för att öka rörligheten. Att reavinstskatten skapar inlåsningseffekter och gör det svårare för bostadskonsumenterna att flytta när de vill och behöver är klarlagt sedan länge. Idag är Sverige tillsammans med Portugal de enda länderna i hela OECD där flyttskatten inte tar hänsyn till hur länge man bott i sin bostad. Att något behöver göras är uppenbart, men det är långt ifrån säkert att detta är rätt väg att gå.

Läs förslaget här! 

Vad tycker du? Hör gärna av dig med frågor, synpunkter och förslag!

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 6 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Ekonomi Rörlighet