Nyhet Bransch 16 juni 2016

Dåligt utbud och höga kostnader hindrar villaägare från att flytta

Var sjätte villa- och radhusägare tror sig bo kvar i huset livet ut, det visar en undersökning från Mäklarhuset. Varannan bostadsrättsägare vill flytta till villa och var tionde kan tänka sig flytta tio mil för att bo i hus.

I en undersökning gjord av Mäklarhuset har de tittat närmare på hur framtida flyttplaner ser ut hos villa- och radhusägare och bostadsrättsägare. Bland de tillfrågade villa- och radhusägarna uppger 17 procent att de planerar att bo kvar i huset livet ut. 14 procent tror att de kommer bo kvar i huset efter pensionen. Totalt uppger 3 av 10 att de kommer bo kvar i huset efter 65 års ålder.

Den vanligaste anledningen till att bo kvar är att många trivs i sin villa eller radhus. Men en stor andel av de tillfrågade uppger även att det finns hinder som stoppar dem från att flytta. 4 av 10 villa- och radhusägare säger att kostnaden för att flytta är ett stort hinder, och varannan villaägare säger att utbudet på bostadsmarknaden inte matchar deras behov.

– För att få igång rörligheten måste flyttskatten sänkas. Det måste också byggas bostäder som villaägarna vill flytta till. Det har på senare tid inte bara byggts för lite, utan även för ensidigt. Det är i första hand kommunerna som måste planera för flera typer av bostäder, vilket i sin tur påverkar byggbolagen i rätt riktning, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Bostadsrättsägare drömmer om flytt till hus
Undersökningen visar att det finns ett stort intresse bland bostadsrättsägare att flytta till villa eller radhus. Varannan bostadsrättsägare uppger att de vill flytta till ett hus i framtiden. 75 procent av bostadsrättsägarna anser att de har goda möjligheter att flytta till hus och 22 procent uppger att de har små möjligheter.

Kostnaden för att flytta till hus uppges vara ett hinder även för bostadsrättsägare. Var tionde bostadsrättsägare kan tänka sig flytta tio mil för att bo i hus.

– Vår undersökning speglar den låsning som finns på småhusmarknaden. Idag byggs det väldigt få hus och befintliga hus kommer sällan ut till försäljning. Det gör att priserna trissas upp och det blir svårt för nästa generations barnfamiljer att flytta till hus. Ett tydligt tecken på detta är att en av tio säger sig vara beredda att flytta mer än tio mil för att bo i hus, säger Erik Wikander.

Se en intervju med Mäklarhusets vd Erik Wikander på EFN: 
http://www.efn.se/privatekonomi/sa-haller-du-villadrommen-vid-liv/

Läs Mäklarhusets pressmeddelande här:
http://www.mynewsdesk.com/se/maklarhuset/pressreleases/var-sjaette-villa...

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 16 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Rörlighet