Flyttkedjor
Nyhet Bransch 23 april 2020

Utökat bidrag till äldrebostäder ska få igång flyttkedjor

I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en förstärkning om 300 miljoner kronor till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo. Detta för att möta bostadsbehovet genom att omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre.

Omvandlingarna som Sbo gör minskar kommunernas kostnader för äldreomsorg och skapar en positiv utveckling på den lokala bostadsmarknaden, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

- Kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge Sbo utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet här.
 

Skapad 23 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Rörlighet Äldre på bostadsmarknaden