Svenska debatten om boprisutvecklingen
Nyhet Bransch 1 oktober 2020

Mer jämlikhet med ökad rörlighet

Det är dags att nyansera debatten om hushållens skuldsättning. Visst finns risker med hög skuldsättning, men en ägd bostad har historiskt varit en av mycket få sätt för en vanlig löntagare att spara ihop ett kapital. I en tid av ökande klyftor borde vi prata mer om hur bostadslån skapar frihet genom att möjliggöra både bostadsdrömmar och ett framtida sparkapital.

Den svenska debatten om boprisutvecklingen har under senare år fokuserat mycket på oron för hushållens skuldsättning. Skuldsättning har ur det perspektivet betraktats som en risk både för individen och för det ekonomiska systemet. Visst ska vi följa hushållens skuldsättning noga och ta frågan på allvar, men det är också dags att vi börjar se mer nyanserat på just skuldsättning vid bostadsköp. 

Till att börja med lever vi nu i en verklighet där stater över hela jorden skuldsätter sig i en rasande fart. Syftet är att stimulera ekonomin och hålla hjulen snurrande genom krisen. Skulden blir här en förutsättning för att rädda framtiden. Kanske är det dags att vi börjar resonera på samma sätt om skuldsättning vid bostadsköp? Historiskt har det eller börsen varit det enda sättet för en vanlig löntagare att spara ihop ett kapital, ett kapital som i sin tur skapar frihet och möjlighet. Dessutom har bland annat professor Lars EO Svensson på ett övertygande sätt visat att det, ur systemperspektiv, inte är skuldsättningen i sig som är problematisk, det är eventuell bolånefinansierad konsumtion. Sådan har vi nästan ingen alls i Sverige. Vad vi däremot har är en växande socioekonomisk klyfta som skär mellan de som äger sin bostad och de som inte gör det. Det är ett socialt problem som en rödgrön regering rimligen borde se och hantera. 

Dagens Industri privatekonomiske expert Hans Bolander skrev i helgen insiktsfullt om den här frågan.  Bolander konstaterar att om den politiska ambitionen är att minska klyftorna är det rimligt att underlätta istället för att motverka och försvåra för bostadsköp. Om fler och bredare grupper får möjlighet att ta klivet in på den ägda marknaden så får också fler möjlighet att på sikt, spara ihop till ett eget kapital. Bolander lyfter det norska exemplet med subventionerat bosparande upp till 34 års ålder som möjlig inspiration. Fler affärer skapar möjligheter för fler att bygga en långsiktigt bättre framtid. Ökad rörlighet ger ökad jämlikhet. Det är bra för Sverige. 


Joakim Lusensky, 
Analys- och Kommunikationschef
 

Skapad 1 oktober 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Rörlighet Opinion