Nyhet Bransch 16 juni 2016

Mäklarsamfundets syn på Statistiskt jämförelsevärde

Den 15 juni startade ett pilotprojekt med Statistiskt jämförelsevärde. Projektet har diskuterats av Mäklarsamfundets medlemmar under våren, men styrelsen har gjort bedömningen att Mäklarsamfundets medlemmar inte kunnat enas i den utsträckning de tycker krävs för att fullt ut ska kunna säga att vi står bakom Statistiskt jämförelsevärde. Mäklarsamfundets syn är därför:

Hur ställer sig Mäklarsamfundet till Statistiskt jämförelsevärde?
Vi välkomnar alla initiativ som leder till och förbättrar informationen och förutsättningarna för konsumenterna i bostadsmarknaden och kommer att ställa oss bakom de förslag som en relativt samlad mäklarkår kan enas kring. Några av Mäklarsamfundets medlemmar är med i pilotprojektet från start, andra inte. Mäklarsamfundet ser allvarligt på den nuvarande situationen där såväl bostadspolitik som lagstiftning ej fungerar tillfredsställande.

Varför står inte Mäklarsamfundet bakom Statistiskt Jämförelsevärde fullt ut?
Vi jobbar på uppdrag av våra medlemmar och i dagsläget är det inte tillräckligt många av våra medlemmar som står bakom detta initiativ. Vi är tydliga med att vi välkomnar initiativet men det är i vårt fall ytterst medlemmarna själva som väljer om vi ska stå bakom och då krävs att en majoritet stödjer det.

Så Mäklarsamfundet gör ingenting trots att kritiken växer och anmälningarna ökar?
Jo, självklart påverkar vi där vi kan och det handlar om flera saker:

– Att nå en prissättning som ligger mer i nivå med slutpriset är en stor utmaning när 83% av Sveriges kommuner har bostadsbrist. Vi vill ha ett samtal om detta med våra beslutsfattare för vi tycker inte att det är rimligt att våra medlemmar ska varnas bara för att marknaden inte fungerar. Budgivning är förenligt med lagen. Därför undrar vi - vad anser de vore rimligt? Hur stort spann är acceptabelt? Vi vill höra deras svar innan vi ställer oss bakom en modell som bara handlar om mer information, det är inte säkert att det räcker.

– Därutöver verkar vi för en sundare bostadsmarknad, där ökat byggande och mindre regleringar är viktigt. Vi driver frågan om ett centralt bostadsrättsregister som skulle ge större trygghet för kunderna m.m. Och vi samlas regelbundet i branschen för att stämma av hur vi ska agera i olika frågor.

– Vi söker dialog med departementet och vill ha få till möten. Även kontakt med civilutskottet bör tas för att föra dialogen där. Efter sommaren bör vi samla våra medlemmar till förnyat möte i denna fråga och där bedöma situationen på nytt mot bakgrund av hur metoden fallit ut och vad som framkommit vid våra kontakter med beslutsfattare.

Anders Edmark
Styrelseordförande
Mäklarsamfundet

Ingrid Eiken
VD, Mäklarsamfundet

Läs mer om Statistiskt jämförelsevärde här: http://fmf.se/jamforelsevarde/

Skapad 16 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Opinion Mäklarsamfundet