Datum för utträde
Nyhet Medlem 19 september 2019

Senaste datum för utträde 1 december

Begäran om utträde insändes skriftligen till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 1 december 2019 för att du inte ska bli betalningsskyldig för 2020.
Skapad 19 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Mäklarsamfundet