Mäklarsamfundet
Nyhet Medlem 7 april 2022

Årsmöte 2022: Kallelse/dagordning samt styrelsens proposition är publicerade 

Den 4 april skickades kallelse/dagordning samt styrelsens propositioner till Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte den 19 maj till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet. Separat även via epost till kretsarnas ordförande samt företrädare för företagsdelegaterna. Handlingarna är publicerade på Mäklarsamfundets webbplats.

Sista motionsdag är den 19 april. Sista dag att anmäla delegater är den 29 april. 
 
Komplett årsmöteshandling inkl. dagordning, årsredovisning, propositioner samt ev. motioner och styrelsens yttranden skickas ut till samtliga medlemmar via e-post senast den 5 maj.

Till årsmöteshandlingarna

Anmäl dig till årsmötet här

Skapad 7 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Mäklarsamfundet