Fakturering
Nyhet Medlem 25 november 2022

Inför fakturering av 2023 års medlemsavgifter

Nu är det snart dags att lägga ett turbulent 2022 bakom oss. Inflationen påverkar kostnaden för både varor och tjänster. Det innebär ökade kostnader även för Mäklarsamfundet. Samtidigt gör det utmanande läget på bostadsmarknaden det ännu viktigare att värna om dig som medlem. Därför har vi beslutat att hålla avgifterna oförändrade, trots att det kommande året rymmer flera satsningar på stärkt medlemsnytta.

Ditt medlemskap i Mäklarsamfundet för 2023 kostar mellan 9 428 kr (exkl. moms) och 10 028 kr (exkl. moms) per år beroende på kretstillhörighet, om försäkring (5 563 kr) tecknas genom oss. Generell information om avgiften finner du i bilagan Avgifter 2023 och en specifikation finner du i bilagan Specifikation avgifter 2023. Ingen uppräkning av serviceersättningen görs för 2023.

Kom ihåg att gå in på www.maklarsamfundet.se (Sök mäklare) och kontrollera att registrerade uppgifter för kontor och/eller medarbetare är korrekta, särskilt du som bytt namn, adress eller arbetsplats under året. Förändrade uppgifter meddelas till Mäklarsamfundet via e-post: service@maklarsamfundet.se

Stämmer dina uppgifter? Då behöver du inte göra någonting.

För att inte bli betalningsskyldig för 2023 ska skriftlig begäran om utträde inkomma till Mäklarsamfundet senast den 1 december 2022. Ska du inte fortsätta arbeta som fastighetsmäklare måste du även avregistrera dig hos Fastighetsmäklarinspektionen, senast den 31 december. Mäklarsamfundets fakturering sker i mitten av januari 2023.

Du kan maila in din begäran om utträde till service@maklarsamfundet.se.

Har du redan kontaktat oss om ändringar behöver du inte göra det igen.

Med vänlig hälsning,

Mäklarsamfundet
 

Skapad 25 november 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Mäklarsamfundet