Nyhet Medlem 16 juni 2015

Enat Mäklarsamfund: Så går vi vidare i Hemnetfrågan

Positiv stämning när Mäklarsamfundet enas om vägval framåt

Idag träffades Mäklarsamfundets medlemmar vid ett extra årsmöte i Stockholm. Styrelsen presenterade resultatet av sitt arbete och som väntat var diskussionen engagerad där olika åsikter och frågeställningar stöttes och blöttes. Alla är överens om att vi behöver ett Hemnet för framtiden som fortsätter att vara till nytta för fastighetsmäklare och bostadskonsumenter. Det är bara att konstatera att det uppkommit en situation där flera ägare vill sälja. Därför behöver vi i Mäklarsamfundet göra några viktiga vägval, som handlar om vår gemensamma framtid. Viktigast är att hålla ihop branschen på ett sätt som gör att både enskilda fastighetsmäklare och mäklarföretagen blir överens om vilka steg som ska tas för att skapa största möjliga nytta för konsumenterna och för branschen.

– Vi befinner oss i en speciell situation där det finns förutsättningar att samlas i branschen och göra någonting riktigt bra, där vi tillsammans är med och fortsätter utveckla den största och mest attraktiva sajten för bostadssök på ett sätt som gynnar både mäklare och konsumenter, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.

– Varje ägare måste bedöma, analysera och värdera de alternativ som finns. Idag har vi diskuterat vår gemensamma framtid och Mäklarsamfundets ledstjärna vid utvärderingen har varit vad som är bäst för mäklarkåren och konsumenterna, säger Anders Edmark.

Medlemmarna slöt enhälligt upp bakom styrelsens rekommendation enligt följande:
- Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut för styrelsens fortsatta arbete som innebär att styrelsen ska förhandla, utreda och skapa bästa möjliga förändring av ägarbilden i Hemnet för mäklarnas och mäklarnas kunders bästa.
- Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut innebärande att förhandla med alla aktuella budgivare.
- Styrelsen rekommenderar att årsmötet tar ett vägledande beslut innebärande att före verkställande av förändrad ägarbild så skall kallas till nytt extra eller ordinarie årsmöte.

Skapad 16 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Mäklarsamfundet