Nyhet Medlem 19 april 2018

Styrelsens propositioner är publicerade

Den 13 april skickades styrelsens propositioner till Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte den 31 maj 2018 till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet. Separat även via epost till kretsarnas ordförande samt företrädare för superdelegaterna. Samma dag publicerades propositionerna på Mäklarsamfundets webbplats.

Sista motionsdag är den 1 maj 2018.

Komplett årsmöteshandling inkl. dagordning, årsredovisning, propositioner samt ev. motioner och styrelsens yttranden skickas ut till samtliga medlemmar via e-post senast den 17 maj.

Skapad 19 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Mäklarsamfundet