Fakta & Nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen
Nyhet Bransch 13 januari 2021

Branschrapporten 2020  - Fakta & Nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen

Över 90 procent av alla bostadsaffärer i Sverige sköts av en fastighetsmäklare. Men, hur fördelar sig egentligen affärerna och vad tjänar en fastighetsmäklare? Vilka skillnader i löneform och inkomst finns med avseende på ålder, erfarenhet och kön och hur ser fastighetsmäklarna egentligen på sitt arbete? Svaren du letat efter finns i Mäklarsamfundets branschrapport Fakta & Nyckeltal.

Den årliga branschrapporten Fakta & Nyckeltal bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter. I mellandagarna skrev Dagens Industri om vår branschrapport, med fokus på inkomstnivåer och skillnader mellan män, kvinnor, ålder och erfarenhet. I ett pressmeddelande som släpptes kort därefter kommenterade VD Björn Wellhagen rapporten så här:

”Allt fler använder fastighetsmäklartjänsten. 2019 var 92 procent av alla småhusaffärer mäklade. Det är en ökning med 15 procentenheter på knappt tjugo år, ett tydligt tecken på att fastighetsmäklartjänsten erbjuder värde och trygghet för både säljare och köpare. Den absoluta majoriteten av säljare och köpare är också väldigt nöjda med den tjänst som svenska mäklare erbjuder. Sett som andel av alla försäljningar är det ungefär 0,3 procent som leder till en anmälan från konsument.” 

2020 års branschrapport visar bland annat att:

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under lång tid, men könsfördelningen tycks ha nått en platå sedan cirka fem år bakåt i tiden. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor. I åldersgruppen under 30 år är kvinnorna däremot i majoritet med 56 procent. 
  • 59 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst och 25 procent har fast lön. Ju yngre mäklare desto högre grad av provision. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 82 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 62 procent. 
  • 39 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 – 500 000 kr per år. 34 procent av kvinnorna tjänar mellan 500 000 – 1 000 000 kr per år, att jämföra med 40 procent av männen.  
  • Under de senaste 20 åren har fastighetsmäklarbranschen genomgått en strukturomvandling. År 2000 var strax under 20 procent av alla fastighetsmäklare ansluten till en kedja. 2020 var förhållandet det motsatta med 70 procent av Mäklarsamfundets medlemmar anslutna till en kedja medan 30 procent arbetade i fristående företag.

Rapporten finns för nedladdning på hemsidan för den som vill fördjupa sig ytterligare. 

Skapad 13 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Rapporter Mäklarsamfundet Branschen