Nyhet Bransch 12 december 2014

Fastighetsmäklarbranschen starkt framåt i Svenskt Kvalitetsindex

Årets undersökning visar att kunderna är riktigt nöjda med sina fastighetsmäklare och att branschen som helhet går starkt framåt. Det förbättrade betyget förklaras bland annat med att både köpare och säljare känner sig mer trygga med affären jämfört med tidigare år, och att fastighetsmäklarna upplevs som mer ansvarstagande.

I indexet, som presenteras i dag, framgår också att konsumenterna är betydligt mer nöjda med sin fastighetsmäklare än med sin bank, sitt försäkringsbolag eller sitt telekombolag. Vid valet av fastighetsmäklare så har majoriteten övervägt flera leverantörer vilket tyder på relativt hög konkurrens. Kanske är det just det som gör att företagen verkligen måste anstränga sig, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

– Att vi går starkt framåt i Svenskt Kvalitetsindex är ett väldigt gott betyg för våra enskilda medlemmar och branschen. Det visar att fastighetsmäklare hela tiden utvecklas i expertrollen och att förtroendet då ökar, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

– Fastighetsmäklare utvecklas hela tiden för att möta de allt högre kraven från både konsumenter och lagstiftaren. Med kunskap och erfarenhet som bas medverkar de till att både säljare och köpare känner sig trygga och att bostadsbyten sker smidigt och korrekt, säger Ingrid Eiken.

Skapad 12 december 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Branschen