Nyhet Bransch 17 augusti 2017

Mäklarbranschen enig – gör budgivningen tryggare

Många pratade om årets Almedalsvecka som ett klassiskt mellanår. Det märktes knappast på antalet besökare eller Mäklarsamfundets schema. Det var lika trångt som vanligt. På programmet stod flertalet paneldiskussioner, debatter och medieframträdanden.

Tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Mäklarhuset och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anordnade Mäklarsamfundet också ett eget seminarium. Temat var budgivningsprocessen och hur den kan bli tryggare för bostadskonsumenten. Syftet var att möta den diskussion som pyrt i media och bland beslutsfattare under våren där just budgivningsprocessen pekas ut som otydlig och otrygg för konsumenten. Att budgivning väcker frågor, oro och ibland missnöje märks både hos Mäklarsamfundets kundombudsman och på anmälningarna till FMI. 

I diskussionen medverkade Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell och riksdagsledamöterna Robert Hanna (L) och Emma Hult (MP) ur civilutskottet tillsammans med vd:arna från ovan nämnda fastighetsmäklarföretag. Diskussionen, som sändes live på Facebook, modererades av Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky.

Mäklarföretagens representanter var eniga om behovet av att göra budgivningen tryggare för både köpare och säljare. Däremot rådde olika uppfattningar om vilka åtgärder som krävs och om bindande bud vore önskvärt. Under sommaren har diskussionen levt vidare i media och debatt. Mäklarsamfundets senaste medlemsundersökning visar att ungefär hälften av de svarande är positiva till bindande bud, så opinionen är helt klart delad. Vissa pekar på att med mer information, ökad kunskap hos bostadskonsumenten och bättre identifikationsmöjligheter genom till exempel Bank-ID så minskar problematiken. Andra menar att det också skulle krävas att buden gjordes bindande så att bara de med köpintention deltar i budgivning.

Nu när hösten står för dörren lär diskussionen om budgivningsprocessen fortsätta. Med vårt Almedalsseminarium visade vi att branschen tar bostadskonsumenternas oro på allvar och att vi arbetar för att bostadsaffären ska vara så trygg som möjligt. Det är en viktig del i det långsiktiga arbetet med att stärka fastighetsmäklarkårens anseende.

Skapad 17 augusti 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Budgivning Branschen