Riksrevisionen ska granska fastighetsbildningssystemet
Nyhet Bransch 28 januari 2021

Riksrevisionen ska granska fastighetsbildningssystemet

Långa handläggningstider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet skapar problem för både fastighetsmäklare och deras kunder. Nu ska Riksrevisionen granska om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat.

Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter. På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram, såsom långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning, kompetensbrist och oklar rollfördelning mellan stat och kommun. Riksrevisionen avser därför att granska om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat, skriver man på sin hemsida.

Mäklarsamfundet har tidigare skrivit om att långa handläggningstider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet orsakar problem för både fastighetsmäklare och deras kunder. I en medlemsundersökning vi gjorde i höstas gavs en färsk bild problematiken. 42 procent uppgav då att de hade problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad. 17 procent av de tillfrågade hade tackat nej till förmedlingsuppdrag på grund av osäkerhet kring handläggningstider.
 

Skapad 28 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Byggande Branschen