Bostadsbyggandet ökade 2020 – färre småhus och fler hyresrätter
Nyhet Bransch 25 februari 2021

Bostadsbyggandet ökade 2020 – färre småhus och fler hyresrätter

Fler bostäder, men färre småhus, byggstartades under 2020. Det finns tecken på en viss Corona-effekt, med en högre andel hyresrätter. Det saknas dock fortfarande 8 000 till 15 000 bostäder per år för att nå upp till den nivå som Boverket anser behövs för att täcka bostadsbehovet.

SCB har publicerat preliminära byggsiffror för 2020. Antalet påbörjade bostäder har ökat med 6 procent, från 48 581 bostäder 2019 till 51 550 bostäder 2020. Lägenheter har stått för ökningen, medan den nedåtgående trenden för påbörjade småhus håller i sig. Boverket räknar med att det behövs ett årligt tillskott på cirka 59 200 till 66 400 bostäder för att möta bostadsbehoven, vilket innebär att det fanns ett behov om ytterligare 8 000 till 15 000 påbörjade bostäder 2020. 

Det fanns en oro för att nedgången i ekonomin under 2020 skulle innebära att antalet påbörjade bostadsprojekt skulle minska och att flera bostadsrätter istället skulle byggas som hyresrätter. Enligt SCB har andelen hyresrätter ökat något, från 62 till 64 procent av andelen bostäder i flerbostadshus. Men det går inte att se någon större negativ trend för bostadsbyggandet som helhet på grund av Corona. 

Grafik 

Källa och grafik: SCB 


I ett längre perspektiv går det att se att nyproduktionen återhämtat sig något från det fall som inträffade 2017 till 2018, till följd av hårdare kreditrestriktioner, men att nivåerna fortsatt är lägre än 2016 och 2017 trots fortsatt låga räntor. 


 

Skapad 25 februari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Byggande