Kreditrestriktioner och bostadsbyggande
Nyhet Bransch 14 juni 2019

Veidekke: ”Skört läge på bostadsmarknaden”

Byggbolaget Veidekke släppte nyligen en marknadsanalys där de spår att antalet påbörjade bostäder kommer att ligga runt 40 000 per år de närmaste åren. Veidekke varnar också för att läget är skört och att ogenomtänkta politiska beslut riskerar att leda till en rejäl kris.

Veidekke slår fast att det finns en direkt koppling mellan de kreditrestriktioner som införts på senare år och minskat bostadsbyggande. Antalet påbörjade bostäder har minskat med cirka 40 procent från toppåret 2017 till 2019. Veidekke redovisar också hur kreditrestriktionerna slagit mot unga vuxnas möjligheter att flytta dit jobben finns. Den svenska arbetsmarknaden är stark, och det gäller särskilt i våra storstadsområden. Trots det har utflyttningen ökat snabbare inflyttningen de senaste åren. Sannolikt till stor del på grund av en dysfunktionell bostadsmarknad i huvudstaden. 

Huvudbudskapet i den färska analysen är en maning till politiker och myndigheter att iaktta största möjliga försiktighet. Det bostadspolitiska innehållet i fyrpartiuppgörelsens 73-punktsprogram har ännu inte ens börjat realiseras, men av skrivningarna kan vi anta att nedtrappade ränteavdrag och eventuella höjningar av fastighetsrelaterade skatter kan finnas med bland korten. Snabbt införda åtgärder av den typen i ett redan mycket skört läge menar Veidekke skulle kunna innebära en djup kris i sektorn likt det vi upplevde under 90-talet. 

Ta del av hela rapporten här!
 

Skapad 14 juni 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Amorteringskrav Byggande