Amorteringskraven
Nyhet Bransch 14 november 2019

Amorteringskraven saknar samhällsnytta

Kritiken mot kreditrestriktionerna vill inte tystna. Nyligen levererade två välkända professorer tillsammans med SBAB:s chefekonom ännu en drapa mot kreditrestriktionerna i allmänhet och det skärpta amorteringskravet i synnerhet. Det saknar påvisbar samhällsnytta, menar trion.

Kreditåtstramningen som bland annat det skärpta amorteringskravet inneburit klarar inte nyttokostnadskalkylen. Nyttan av kreditrestriktionerna överstiger helt enkelt inte kostnaden. Att ändå driva igenom sådana beslut är oansvarsfullt. Det menar professorerna Harry Flam, John Hassler och Lars EO Svensson tillsammans med SBAB:s chefekonom Robert Boije, på DN Debatt i förra veckan. 

Från Finansinspektionens perspektiv är nyttan och själva grundtanken med amorteringskraven att nya bolånetagare ska ta mindre lån och att riskerna med hushållens skuldsättning därmed dämpas. Med hänvisning till vissa andra länders erfarenheter menar myndigheten att risken består i att högt skuldsatta hushåll vid en konjunkturnedgång kan komma att dra ner sin konsumtion kraftigt. Problemet med det argumentet är att konsumtionsfallet som hänvisas till i de internationella exempel som Finansinspektionen låtit sig vägledas av inte berodde på att hushållen var skuldsatta, utan att bolån innan krisen använts för att finansiera en överkonsumtion i förhållande till inkomst. När krisen sedan kom så kunde inte den lånedrivna överkonsumtionen fortsätta. I Sverige är däremot hushållens sparkvot jämförelsevis hög, och det finns inga indikationer på att bolån används i konsumtionssyfte. Argumentet har framförts flera gånger tidigare, inte minst av Lars EO Svensson i hans uppmärksammade rapport för Stockholms Handelskammare. 

Finansinspektionen har länge hävdat att kreditrestriktionernas kritiker förenas av en sak. Deras egenintresse. Detta, menar inspektionen, gäller för inte minst byggbolag och fastighetsmäklarbranschen. Intressant är då att notera att det är oberoende akademiker så som Harry Flam och Lars EO Svensson som befinner sig i debattens framkant. De kan knappast anklagas för att ha ett egenintresse i den här frågan. Finansinspektionen, eller ännu hellre Per Bolund, borde svara upp mot kritiken och bemöta trions argument, men sannolikheten att det sker är, tyvärr, låg. 

Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef 
 

Skapad 14 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Amorteringskrav